>
Fa   |   Ar   |   En
   نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز   
سال:1398 - دوره:8 - شماره:2


  tick  اثر گالیک اسید بر اختلالات عملکرد شناختی با محدودیت رشد درون رحمی در موش صحرایی - صفحه:185-199

  tick  اثر‌بخشی شناخت درمانی هستی‌نگر بر خستگی، نشانگان افت روحیه و استرس ادراک‌شده بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (Ms) - صفحه:135-149

  tick  ارزیابی سطح متابولیت های مخچه ورزشکاران در مقایسه با افراد غیر ورزشکار با استفاده از روش پروتون اسپکتروسکوپی رزونانس مغناطیسی - صفحه:107-115

  tick  ایجاد فیستول یورتروگلوتئال در پی ترومای نافذ حالب – گزارش موردی - صفحه:200-205

  tick  بررسی تاثیر توانمندسازی کارکنان بر مدیریت دانش با نقش میانجی تکنولوژی اطلاعات در دانشگاه علوم پزشکی البرز در سال 1397 - صفحه:126-134

  tick  بررسی سطح سرمی و پلی مورفیسم های ژن اینتر لوکین 13 در موقعیت‌های +2044 G/A، و-1512a/C در بیماران مبتلا به H.Pylori - صفحه:116-125

  tick  بررسی فراوانی نسبی بیش فعالی واختلال توجه (Adhd) در کودکان٦ ساله با وزن تولد پایین در شهر یزد - صفحه:85-96

  tick  بررسی مقایسه‌ای عوامل شناختی، هیجانی و اجتماعی در مشکلات روان‌شناختی بیماران مبتلا به ام.اس و افراد سالم - صفحه:150-164

  tick  تاثیر آموزش ارگونومی درکاهش شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی دندانپزشکان شهرستان کرج - صفحه:177-184

  tick  تاثیر عوامل ژنتیکی و محیطی بر شیوع چاقی در کودکان(مطالعه موردی: شهر قم) - صفحه:97-106

  tick  علل مرگ زودرس نوزادی: تصمیمات برای مداخله - صفحه:79-84

  tick  فهم اعتیاد جنسی در پیوند با خودپندارۀ معتادان جنسی - صفحه:165-176
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved