>
Fa   |   Ar   |   En
   نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز   
سال:1397 - دوره:7 - شماره:4


  tick  اثرات عصاره جلبک دریایی Gracilaria Arcuata روی تحریک آپوپتوز سلول‌های سرطانی کولورکتال - صفحه:281-292

  tick  ارتباط سلامت عمومی و رضایت زناشویی در زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهرستان کرج - صفحه:315-322

  tick  بررسی اثر داروی پروپرانولول در بدن انسان با استفاده از نانو ذرات طلا به روش اسپکتروفلوریمتری - صفحه:266-280

  tick  بررسی بالینی و اپیدمیولوژیک بیماران مشکوک به سیاه‌سرفه ارجاع شده به مرکز بهداشت شهر زنجان ازسال1390 تا 1393 - صفحه:293-298

  tick  بررسی توانایی ایجاد بیوفیلم از سالمونلاهای جداشده از مواد غذایی - صفحه:309-314

  tick  بررسی خصوصیات فتوتراپی در منزل در نوزادان مبتلا به زردی - صفحه:257-265

  tick  بررسی فراوانی باکتری‌های گرم منفی در بیماران با علائم سپتی سمی، بستری در بیمارستان شهید رجایی کرج درسال 1396 - صفحه:345-351

  tick  بررسی کلاس‌های مختلف اینتگرون و ژن‌های کد کننده مقاومت به کارباپنم در سویه‌های اسینتوباکتر بومانی جداشده از نمونه‌های زخم سوختگی - صفحه:323-332

  tick  تدوین الگوی عوامل محیطی موثرجهت برون سپاری خدمات در بیمارستان‌های دولتی ایران - صفحه:333-344

  tick  شناسایی و مقایسه ژن‌ مقاومت متی سیلین Meca در استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از نمونه‌های بالینی پیش و پس از عمل جراحی قلب باز بیمارستان شریعتی تهران و بیمارستان خصوصی دی - صفحه:299-308
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved