>
Fa   |   Ar   |   En
   مدلسازی عملکرد شبکه‌های مراکزداده با رویکرد پویایی‌های سیستم  
   
نویسنده بهرامی محمدرضا ,هاشم زاده غلام‌رضا ,علیرضایی ابوتراب
منبع چشم انداز مديريت صنعتي - 1394 - شماره : 18 - صفحه:83 -106
چکیده    امروزه سازمان‌ها برای انجام ماموریت‌های خود نیاز مبرم به استفاده از سامانه های فناوری اطلاعات دارند که این امر ایجاد مراکز داده‌ها را به یک الزام تبدیل کرده است و سازمان ها به‌وسیله آن می‌توانند قوانین، استراتژی و ساختارهای موجود را در بستر فناوری اطلاعات ارائه کنند. عملکرد صحیح مراکز داده سبب پایداری، تسریع دسترسی و تداوم کسب‌وکار سازمان‌ها خواهد شد؛ اما باوجود ارائه مدل‌های مرتبط هنوز ابهاماتی در شناسایی متغیرهای کلیدی و تاثیرگذار وجود دارد. هدف این پژوهش ارائه یک مدل پویای شبکه مراکزداده بااستفاده از نرم‌افزار vensim است که در آن بیش از 125 متغیر موثر و مرتبط با 15 متغیر حالت از طریق مطالعه مبانی نظری موضوع استخراج‌ و 12 حلقه علّی حلقوی شناسایی و تعریف شده است؛ سپس مدل به‌صورت نمودارهای علت و معلولی و مدل جریان انباشت ارائه شده و سیاست‌های مختلفی مانند: افزایش ظرفیت آموزش و جذابیت، تحمیل بار اضافی بر شبکه و خرابی سوییچ بررسی می شود. با توجه به نتایج و تحلیل حساسیت انجام‌شده، مشخص شد که جذابیت سرویس‌ها، مهارت کسب‌شده و کیفیت به همراه ظرفیت تحمل پهنای باند، ذخیره‌سازی و قدرت پردازشی مرکز داده دارای اهمیت بسزایی در تعیین میزان عملکرد مراکز داده است
کلیدواژه بهبود عملکرد؛ شبکه مراکز داده؛ پویایی‌های سیستم.
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved