>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل روابط میان اقدامات پارادایم‌های مدیریت زنجیره تامین و معیارهای عملکردی با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری  
   
نویسنده جعفر نژاد احمد ,صفری حسین ,محسنی مریم
منبع چشم انداز مديريت صنعتي - 1394 - شماره : 18 - صفحه:9 -31
چکیده    امروزه، شرکت‌ها برای دستیابی به عملکرد بهتر و بهبود رقابت‌پذیری، به دنبال یافتن پارادایم‌های مناسب زنجیره تامین خود هستند؛ زیرا رقابت بین زنجیره‌های تامین جایگزین رقابت بین شرکت‌ها شده است. در میان پارادایم‌های مختلف مدیریت زنجیره تامین، ترکیب پارادایم‌های ناب، چابک و تاب آور ایده‌ای جدید برای دستیابی به عملکرد بهتر و رقابت‌پذیری به‌شمار می‌رود. هدف اصلی این مقاله، شناسایی اقدامات مهم ناب، چابک و تاب‌آوری است که مدیران ارشد باید برای بهبود عملکرد زنجیره‌های تامین بر آنها تمرکز کنند؛ ازاین‌رو رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری به‌عنوان روش‌شناسی مناسب برای تعیین روابط میان اقدامات ناب، چابک و تاب آور و عملکرد زنجیره تامین و نیز طبقه‌بندی آنها بر اساس قدرت نفوذ و وابستگی در نظر گرفته شده است. با توجه به نتایج این پژوهش، اقدام ارتباط با تامین‌کننده در پایین ترین سطح با قدرت نفوذ بالا و معیار عملکردی چرخه نقدینگی با قدرت نفوذ ضعیف و وابستگی بالا است؛ به این معنا که به­شدت تحت­تاثیر سایر متغیرهای مورد مطالعه قرار دارد؛ اما بر آنها تاثیری ندارد.
کلیدواژه ناب؛ چابک؛ تاب‌آور؛ عملکرد زنجیره تامین؛ مدلسازی ساختاری تفسیری.
آدرس دانشگاه تهران, دانشکده مدیریت, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران
پست الکترونیکی maryam.mohseni@ut.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved