>
Fa   |   Ar   |   En
   گونه‌شناسی استراتژی‌های تولید در ایران و معرفی ابعاد متمایزکننده آن  
   
نویسنده ملازاده یزدانی بهاره ,پویا علیرضا ,توکلی احمد
منبع چشم انداز مديريت صنعتي - 1395 - شماره : 21 - صفحه:75 -96
چکیده        استراتژی تولید برای کلیه سازمان ها و همچنین مدیران اهمیت زیادی دارد و می تواند تاثیر قابل‌ملاحظه‌ای بر موفقیت سازمان ها و ارتقای نقش حوزه های کاریِ درون سازمان داشته باشد. با توجه به اهمیت این موضوع، استراتژی تولید در وضعیت رقابتی سازمان نیز نقشی پررنگ و اساسی خواهد داشت. به‌دلیل تغییرات بسیار زیاد محیطی، استراتژی‌های تولیدی کارخانه ها به‌سرعت در حال تغییر است. بیشتر مطالعات در زمینه تولید و استراتژی‌های تولید بر محتوا و فرایند استراتژی تولید تمرکز کرده اند و در زمینه پیکره شناسی در این حوزه مطالعات کمی صورت گرفته است؛ بنابراین هدف اصلی این پژوهش ارائه تاکسنومی از استراتژی‌های تولید برای پیکره شناسی آن است. برای این منظور نمونه‌ای صدتایی از کارخانه های تولیدی مشهد ارزیابی شدند. پس از بررسی اعتبار ابزار پژوهش از تحلیل خوشه ای کای میانگین برای تحلیل داده ها استفاده شد که حاصل آن شناسایی چهار خوشه متفاوت از استراتژی‌های تولیدی بود که هر یک از آن‌ها بر اهداف تولیدی متفاوتی تاکید دارند.
کلیدواژه تاکسنومی؛ استراتژی ‌تولید؛ اهداف تولیدی؛ تحلیل خوشه‌ای
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved