>
Fa   |   Ar   |   En
   مدل‌سازی ریاضی دو‌سطحی با تولید‌کنندگان مختلف و وسایل حمل‌و‌نقل چندگانه در زنجیره تامین  
   
نویسنده راد عباس ,صادقی امیر ,قاسمی بهزاد
منبع چشم انداز مديريت صنعتي - 1395 - شماره : 23 - صفحه:77 -100
چکیده         امروزه در صنایع بازارهای جهانی نمی‌توان بدون توجه به رقبا حرکت و پیشرفت کرد؛ زیرا همه آن‌ها بخشی از یک زنجیره تامین هستند و موفقیت یا شکست هر عضو از این زنجیره بر سایر اعضای زنجیره تاثیرگذار است؛ بنابراین در این پژوهش، مسئله زنجیره تامین دوسطحی با چندین محصول و یک تولیدکننده و همچنین یک توزیع کننده و چندین مشتری بررسی شد. در قسمت اول زنجیره از یک نوع وسیله نقلیه و در قسمت دوم زنجیره از دو نوع وسیله نقلیه استفاده می‌شود. مدل ریاضی پیشنهادی برای این پژوهش، یک مدل ریاضی یکپارچه برنامه ریزی مختلط از نوع عدد صحیح است. در این مدل کمینه‌کردن هزینه ها موردتوجه قرار گرفته است که این هزینه‌ها شامل هزینه حمل‌ونقل، هزینه نگهداری موجودی و هزینه جریمه کمبود است. مورد مطالعه در پژوهش حاضر، ارسال رول‌های تولیدشده از «شرکت فولاد مبارکه اصفهان» به «شرکت سازه‌گستر سایپا (s.g.s)» و از آنجا به «قطعه‌سازان خودرو» است. این مسئله با روش الگوریتم فراابتکاری رقابت استعماری در 20 سایز مختلف حل و نتایج آن در اندازه کوچک با نرم‌افزار gams مقایسه شد.
کلیدواژه زنجیره تامین؛ مدل ریاضی؛ هزینه‌های لجستیک؛ الگوریتم رقابت استعماری، حمل‌ونقل
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved