>
Fa   |   Ar   |   En
   الگوریتم‌های تکاملی برای مسئله مکان‌یابی تخصیص زنجیره تامین زیست‌متان  
   
نویسنده خویشتن دار سهیلا ,زندیه مصطفی ,دری بهروز ,رعنایی سیادت امید
منبع چشم انداز مديريت صنعتي - 1395 - شماره : 23 - صفحه:29 -54
چکیده      زیست متان به‌عنوان یک منبع تجدیدپذیر و سازگار با محیط زیست، نقش مهمی در تامین انرژی مطابق با معیارهای توسعه پایدار ایفا می کند. در این مقاله، مدل برنامه ریزی مختلط عدد صحیح غیرخطی برای تصمیم گیری در مورد مکان بهینه رآکتور تولید زیست متان و چگونگی تخصیص انواع پسماند به عنوان ماده اولیه به رآکتور مطالعه می شود. در این مدل هزینه کل راه‌اندازی سیستم تولید زیست متان، با درنظرگرفتن محدودیت های مقدار عرضه انواع پسماند در هر مرکز جمع آوری، مقدار تقاضای انواع پسماند در رآکتور و تعداد نیروی کار موجود، حداقل می‌‌شود. الگوریتم های ژنتیک و تکامل تفاضلی برای حل مدل، توسعه داده شده اند و نتایج آن‌ها با یکدیگر مقایسه شده است. زمان حل هر دو الگوریتم نسبتاً یکسان است و الگوریتم تکامل تفاضلی، عملکرد بهتری از نظر مقدار تابع هدف نشان می دهد.
کلیدواژه زنجیره تامین زیست‌متان؛ مکان‌یابی؛ تخصیص؛ برنامه‌ریزی عدد صحیح مختلط غیرخطی؛ الگوریتم‌های تکاملی.
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved