>
Fa   |   Ar   |   En
   برنامه‌ریزی تولید- توزیع ادغام‌شده با رویکرد بهینه‌سازی استوار در زنجیره تامین سه‌سطحی  
   
نویسنده امیری مقصود ,برزگر مجید ,نیکنام فر امیرحسین
منبع چشم انداز مديريت صنعتي - 1395 - شماره : 23 - صفحه:9 -28
چکیده    در سال‌های اخیر، برنامه‌ریزی تولید توزیع و بهینه‌سازی آن در مدیریت زنجیره تامین، اهمیت زیادی در میان پژوهشگران یافته است. دو موضوع مهم مسائل بهینه‌سازی در زنجیره تامین، برنامه‌ریزی تولید و توزیع هستند. این نوشتار به مطالعه یک مدل برنامه‌ریزی تولید توزیع یکپارچه‌شده برای یک زنجیره تامین سه‌سطحی شامل چندین تولیدکننده، چندین توزیع‌کننده و چندین مصرف‌کننده می‌پردازد؛ به‌طوری‌که برای توزیع محصولات نهایی در بین سطوح زنجیره، حالت‌های حمل‌ونقل متعددی در نظر گرفته می‌شود. در این پژوهش، تقاضای مصرف‌کنندگان و هزینه‌های حمل‌ونقل در روش‌های مختلف حمل‌ونقل غیرقطعی است و از رویکرد بهینه‌سازی استوار استفاده می‌شود. هدف از بهینه‌سازی استوار به‌دست‌آوردن یک جواب استوار است که بتواند همه سناریوهای تعیین‌شده را در سطح نزدیک به بهینه تضمین کند. هدف از پژوهش حاضر، ارائه یک مدل بهینه‌سازی استوار برای مسئله برنامه‌ریزی تولید توزیع یکپارچه، است؛ به‌طوری‌که کل هزینه‌های زنجیره تامین کمینه شود؛ ازاین‌رو ابتدا مدل اولیه مسئله با پارامترهای قطعی، طراحی و سپس همتای استوار آن ارائه می‌شود. درنهایت، برای تحلیل هر دو مدل یادشده، یک مثال عددی همراه با سناریوها و سطوح عدم‌قطعیت مختلف حل و نتایج آن بررسی می‌شود.
کلیدواژه بهینه‌سازی استوار؛ برنامه‌ریزی تولید - توزیع؛ زنجیره تامین
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین, باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان, ایران
پست الکترونیکی niknamfar@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved