>
Fa   |   Ar   |   En
   مدل برنامه‌ریزی دوسطحی برای طراحی شبکه مدیریت پسماندهای شهری تحت شرایط برگزاری مزایده  
   
نویسنده صادقی شریف نسترن ,پیشوایی سامان
منبع چشم انداز مديريت صنعتي - 1395 - شماره : 24 - صفحه:59 -95
چکیده    در این پژوهش طراحی شبکه برای مدیریت پسماندهای شهری از دید یک سازمان که زباله‌های مختلف را جمع‌آوری کرده (مانند شهرداری) و در ازای دریافت زباله به مناطق تولید زباله پول پرداخت می‌کند، مطالعه شده است. تعیین مبلغ پرداختی برای دریافت زباله و همچنین تصمیم در مورد برون‌سپاری پس از دریافت زباله‌های تفکیک‌شده، موضوع‌هایی هستند که باید در مورد آن تصمیم‌گیری ‌شود. در صورت برون‌سپاری، مزایده برگزار می‌شود و شرکت‌های بازیافتی و کمپوستی با ارائه‌ قیمت‌ در این مزایده شرکت می‌کنند. شرکت مناسب در صورت وجود انتخاب می‌شود و درصورتی‌که برون‌سپاری صرفه‌ اقتصادی نداشته باشد، زباله‌ها توسط خود سازمان جمع‌آوری‌کننده پردازش می‌شوند و تصمیم‌های مربوطه برای تاسیس تسهیلات و مکان‌یابی و تخصیص آن‌ها به نقاط تولید زباله اخذ می‌شود. مسئله در قالب یک مدل دوسطحی مدل‌سازی شد که در سطح اول سازمان جمع‌آوری‌کننده به‌عنوان رهبر و در سطح دوم شرکت‌های داوطلب برای شرکت در مزایده در نقش پیرو با هم رقابت می‌کنند و تصمیم‌گیرنده هستند.
کلیدواژه طراحی شبکه‌ جمع‌آوری زباله و پسماند شهری؛ مدیریت پسماندهای شهری، برنامه‌ریزی دوسطحی، مزایده قیمت‌گذاری.
آدرس دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران
پست الکترونیکی pishvaee@iust.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved