>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر یکپارچگی بالادستی و پایین‏دستی زنجیره تامین بر عملکرد و برنامه‏ کیفیت  
   
نویسنده مشایخی نظام ابادی المیرا ,عالم تبریز اکبر
منبع چشم انداز مديريت صنعتي - 1395 - شماره : 24 - صفحه:37 -57
چکیده    یکپارچگی بالادست و پایین‏دست زنجیره تامین باعث ایجاد هم‏افزایی مالی، اطلاعاتی و فیزیکی میان شرکت‌های فعال در زنجیره می‏شود که این هم‏افزایی به‌عنوان مزیتی رقابتی برای این شرکت‌ها و کل زنجیره تامین عمل می‌کند و عملکرد شرکت‌ها و برنامه کیفیت را ارتقا می بخشد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر یکپارچگی بالادستی و پایین‏دستی بر عملکرد کیفیت و برنامه‏های کیفیت است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی پیمایشی و جامعه آماری آن تمام شرکت‌های تولیدی دارو در ایران است. برای تحلیل داده‌ها و آزمون، از روش sem استفاده می‌شود. نتایج حاکی از آن است که یکپارچگی پایین‏دستی و بالادستی تاثیر مثبت بر عملکرد کیفیت و برنامه‏های کیفیت دارد.
کلیدواژه یکپارچگی بالادستی زنجیره تامین؛ یکپارچگی پایین‏دستی زنجیره تامین؛ عملکرد کیفیت؛ برنامه‏های کیفیت.
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved