>
Fa   |   Ar   |   En
   ارائه مدل ریاضی زنجیره تامین سبز پروژه‌های ساخت‌وساز با در‌نظر گرفتن زمان‌بندی پروژه  
   
نویسنده بیانی مجد امیر ,نوری سیامک ,یعقوبی سعید ,محمدی احمد
منبع چشم انداز مديريت صنعتي - 1395 - شماره : 24 - صفحه:123 -156
چکیده    زنجیره تامین ساخت‌وساز با چالش‌های بسیاری مواجه است که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به اتلاف بیش‌ازحد منابع در سایت پروژه و همچنین میزان بالای انتشار آلاینده‌ها در این نوع از زنجیره‌های تامین اشاره کرد؛ از سوی دیگر، اغلب مدیران این نوع از زنجیره‌ها ملزم به یکپارچه در نظر‌گرفتن زنجیره تامین از قبیل ویژگی‌های زمانی و منابع پروژه، تعیین سطح تولید و موجودی و تعیین تعداد و نوع وسایل نقلیه در آن هستند تا هزینه‌های آن به‌صورت بهینه تعیین شود؛ به همین منظور، در این مقاله مدلی یکپارچه ارائه شده که هدف نخست بیشینه‌سازی سود و هدف دوم کمینه‌سازی میزان انتشار گاز کربن دی‌اکسید است؛ به‌طوری‌که راهکاری نیز برای جلوگیری از اتلاف منابع در سایت پروژه ارائه شده است. با فرض مشخص‌بودن شبکه پروژه و همچنین مدت‌زمان و تقاضای روزانه هر یک از فعالیت‌ها، این مدل، برنامه‌ریزی زنجیره را در دوره‌های زمانی مختلف انجام می‌دهد. با توجه به دوهدفه و غیرخطی‌بودن این مدل، ابتدا مدل، خطی و سپس با استفاده از روش محدودیت اپسیلون و کدنویسی در نرم‌افزار gams حل شد و درنهایت نتایج آن با استفاده از دو مثال عددی مورد‌تحلیل قرار گرفت.
کلیدواژه زنجیره تامین ساخت‌وساز؛ زنجیره تامین سبز؛ زمان‌بندی پروژه.
آدرس دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved