>
Fa   |   Ar   |   En
   طراحی و تبیین مدل ارزیابی عملکرد با رویکرد تلفیقی تحلیل پوششی داده‌ها، تحلیل عاملی و اوزان مشترک  
   
نویسنده توکلی گلپایگانی مریم ,عالم تبریز اکبر ,امیری مقصود ,موتمنی علیرضا
منبع چشم انداز مديريت صنعتي - 1394 - شماره : 17 - صفحه:45 -76
چکیده    چکیده در عصر اطلاعات و محیط‌های بسیار متغیر و پیچیده داخلی و بین‌المللی، سازمان‌ها با چالش‌های بسیاری برای بهبود وضعیت و ارتقا عملکرد مواجه هستند، در چنین شرایطی ارزیابی عملکرد برای سازمانها و صنایع از جمله صنعت بیمه، کاری بس دشوار خواهد بود. هدف اصلی این تحقیق ارایه مدلی بهبود‌یافته برای ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه با بهره‌مندی از روش‌های نوین کیفی و کمی است. با توجه به خصوصیات رویکرد کارت امتیازی متوازن (BSC)، از این روش در تعیین شاخص‌ها و سنجه‌های یکپارچه ارزیابی عملکرد بهره برده می‌شود و برای تعیین جایگاه هر کدام از شرکت‌های بیمه در میان رقبا، از رویکرد برنامه‌ریزی ریاضی «تحلیل پوششی داده‌ها» (DEA) استفاده شده است. امتیاز این مطالعه نسبت به سایر مطالعات انتخاب روش تحلیل عاملی و تحلیل مولفه‌های اصلی(PCA) برای ایجاد استقلال بین شاخصها و کاهش مولفه‌های مورد بررسی و افزایش انعطاف مدل با دخالت اوزان تصمیم‌گیرندگان به روش آرمانی است. قدرت تفکیک‌پذیری و رتبه‌بندی نهایی حاصل از مدل اعتبار نتایج را میان تصمیم‌گیرندگان افزایش داد، چنانکه پس از تجزیه‌و‌تحلیل، رتبه 1 به شرکت بیمه 1 اختصاص یافت و شرکت های بیمه 6‌‌‌ و ‌12 در رتبه دوم و سوم قرار گرفتند.
کلیدواژه ارزیابی عملکرد؛ تحلیل پوششی داده‌ها ,کارت امتیازی متوازن (BSC)؛ تحلیل مولفه‌های اصلی ,(PCA)؛ تحلیل عاملی (FA)
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved