>
Fa   |   Ar   |   En
   شناسایی ریسک‌های زنجیره تامین و انتخاب تامین‌کننده با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه‌ای (مورد مطالعه: صنعت خودروسازی)  
   
نویسنده طالبی داود ,آیرون* فاطمه
منبع چشم انداز مديريت صنعتي - 1394 - شماره : 17 - صفحه:31 -43
چکیده    چکیدههمان‌طور که بیشتر شرایط زندگی امروز به‌دلیل تغییرات روزافزون جهان در قرن اخیر تغییر کرده است، شرایطی که زنجیره‌های تامین با آن روبه‌رو هستند و از آن تاثیر می‌پذیرند نیز دچار تغییر شده است. مدیران با شرایط ناشناخته‌تر و ریسک‌های جدیدی روبه‌رو می‌شوند که لازم است خود را برای مدیریت فعال و موثر آن‌ها آماده سازند؛ درنتیجه امروزه مدیریت ریسک زنجیره تامین توجه زیادی را به خود جلب کرده است. در این پژوهش، در راستای مدیریت ریسک زنجیره تامین، ریسک‌های زنجیره تامین خودروسازان ایران شناسایی شده است، سپس ریسک‌های شناسایی‌شده به‌عنوان معیارهای انتخاب تامین‌کننده درنظر گرفته شده‌ و تامین‌کنندگان شرکت خودروسازی زامیاد به‌کمک روش تحلیل شبکه‌ای اولویت‌بندی شده‌اند؛ به عبارت دیگر، درنظر گرفتن ریسک‌های زنجیره تامین به‌عنوان معیار برای انتخاب برترین تامین‌کنندگان، رویکردی جدید درجهت مدیریت و کنترل ریسک‌ها و کاهش آسیب‌پذیری زنجیره تامین نسبت‌به آن‌ها به‌شمار رفته است.
کلیدواژه زنجیره تامین؛ مدیریت ریسک ,فرآیند تحلیل شبکه‌ای.
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved