>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی و رتبه‌بندی سیستم مطلوب مدیریت ایمنی  
   
نویسنده اصغری زاده عزت الله ,قاسمی احمد رضا ,جعفر‌زاده محمد تقی ,بهروز محمد صادق
منبع چشم انداز مديريت صنعتي - 1391 - دوره : 2 - شماره : 7 - صفحه:105 -127
چکیده    سیستم‌های ایمنی در زمره مهم ترین زیر‌سیستم‌های صنعتی در مشاغل مخاطره‌آمیز محسوب می‌شوند. از این رو توسعه پایدار و حفظ رقابت‌پذیری شرکت‌های صنعتی در گرو ایجاد و نهادینه‌سازی مناسب این حوزه اجرایی ‌است. هدف از انجام این پژوهش، ارایه شاخص‌ها و زیرشاخص‌های دخیل در گزینش نظام مدیریت ایمنی و ارزیابی سیستم مدیریت ایمنی عطف به مقتضیات شرکت‌های پتروشیمی است. نتایج این تحقیق گویای آن است که شاخص‌های فرهنگ ایمنی، فرایند، کارکنان و عملکرد کارکنان ، حایز بیشترین اهمیت در میان شاخص‌های اصلی است. همچنین سیستم‌های OHSAS18001، ANSI- Z10، HSG65به‌ترتیب دارای اولویت پیاده‌سازی در سازمان‌های مورد مطالعه هستند. بدیهی است در پیاده‌سازی هر نظام مدیریتی توجه به فاکتور‌های زمان، هزینه و کیفیت مورد انتظار حایز اهمیت است. اما در این تحقیق- به واسطه آموزه‌ها و جهان بینی اسلامی و ایرانی ما که هیچ شاخصی قابل مبادله و چانه‌زنی با سلامت و ایمنی کارکنان (جان انسان‌ها) نیست از شاخص‌های زمان و هزینه صرف‌ نظر شده ‌است.
کلیدواژه سیستم مدیریت ایمنی ,فرهنگ ایمنی ,تصمیم‌گیری چندشاخصه
آدرس دانشگاه تهران, دانشیار, ایران, دانشگاه تهران, استادیار, ایران, واحد تحقیقات HSEQ شرکت ملی پتروشیمی, دکترای تخصصی, ایران, دانشگاه تهران, دانشجوی کارشناسی ارشد, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved