>
Fa   |   Ar   |   En
   شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موفقیت بانکداری الکترونیکی  
   
نویسنده ملک‌اخلاق اسماعیل ,رمضانیان محمد رحیم ,رفیعی‌امام فایقه
منبع چشم انداز مديريت صنعتي - 1391 - دوره : 2 - شماره : 7 - صفحه:73 -88
چکیده    توسعه فناوری اطلاعات و ورود آن به زندگی روزمره، بسیاری از روش های سنتی را متحول ساخته و جهان را برای رقابتی نوین به تکاپو واداشته است. در این راستا نظام بانکی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و گسترش بانکداری الکترونیکی به عنوان یکی از کاربردهای فناوری اطلاعات تحول شگرفی در صنعت بانکداری ایجاد کرده است. باتوجه به ضرورت بانکداری الکترونیکی، پژوهش حاضر به بررسی و رتبه بندی عوامل موفقیت بانکداری الکترونیکی می پردازد. بدین منظور پس از مطالعه ادبیات موضوع و مصاحبه با اساتید و متخصصان بانکی، 27 عامل موفقیت شناسایی و سپس این عوامل در 6 بعد طبقه‌بندی شدند. پس از طراحی و توزیع پرسشنامه میان متخصصین بانکی، اولویت و اهمیت هریک از این عوامل با‌استفاده از روش های SAW, TOPSIS, ELECTRE مورد ارزیابی قرار گرفت. باتوجه به اینکه نتایج حاصل‏ از اجرای روش‏های فوق در مواردی با یکدیگر هم‏خوانی نداشت، برای رسیدن به یک اجماع‏ کلی از رتبه‏بندی عوامل، از تکنیک‏های ادغامی که شامل روش‏های میانگین، بردا و کپ لند است، استفاده شد. درنهایت بازمهندسی فرایندها مهم ترین عامل موفقیت و به ترتیب توسعه بازارهای جدید، به‌وجود آوردن اعتماد برای نام و ادغام کانال های متعدد، قابلیت ساده سازی و شخصی‌سازی سیستم در رتبه های بعدی اهمیت قرار گرفتند.
کلیدواژه بانکداری الکترونیکی ,عوامل موفقیت ,تکنیک ادغامی
آدرس دانشگاه گیلان, استادیار, ایران, دانشگاه گیلان, استادیار, ایران, دانشگاه گیلان, دانشجوی کارشناسی ارشد, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved