>
Fa   |   Ar   |   En
   طراحی شبکه زنجیره تامین چند دوره‌ای و چند محصولی با در نظر گرفتن اختلال در تسهیلات و مسیرهای ارتباطی (مطالعه موردی: طرح اشتراک نشریات)  
   
نویسنده عمادآبادی علی اصغر ,تیموری ابراهیم ,پیشوایی میر سامان
منبع چشم انداز مديريت صنعتي - 1398 - دوره : 9 - شماره : 35 - صفحه:135 -163
چکیده    یکی از مهم‌ترین چالش‌های مسئله‌ی طراحی شبکه زنجیره تامین وقوع اختلالات احتمالی و آسیب‌های ناشی از آن است. در این پژوهش طراحی شبکه زنجیره تامین با در نظر گرفتن حداقل میزان دریافت به‌عنوان رضایت مشتری مدنظر بوده است. جهت مقابله با اختلال از سه روش تاسیس تسهیلات جدید، استفاده از قرارداد دوجانبه و تسهیلات موجود در بازار خدمات لحظه‌ای استفاده‌شده است. بدین منظور یک مدل برنامه‌ریزی خطی مختلط عدد صحیح فرموله گردید و به عنوان مطالعه موردی طرح اشتراک نشریات بررسی شد. یافته‌ها نشان می‌دهد که در شرایط بروز اختلال سه حالت متفاوت رخ می‌دهد: اول اینکه هزینه اختلال کم باشد که در این شرایط که به‌صرفه خواهد بود که از بین بازار لحظه‌ای و پذیرش کمبود یکی انتخاب شود؛ دوم اینکه هزینه‌ اختلال و کمبود بالا بوده اما کمتر از میزان بودجه برای تاسیس تسهیلات باشد که در این حالت از قراردادهای دوجانبه استفاده می‌شود؛ و در حالت سوم  هزینه‌های اختلال و کمبود آن‌قدر بالاست که تاسیس تسهیلات، به‌صرفه خواهد بود. باید توجه داشت با بالا رفتن تقاضا و یا افزایش احتمال وقوع اختلال، فاصله ی هزینه‌ای بین استفاده از تسهیل پشتیبان موجود در قرارداد دوجانبه و یا خرید خدمت از بازار لحظه‌ای با تاسیس تسهیل جدید کاهش‌یافته و سپس تاسیس تسهیلات جدید به‌صرفه‌تر خواهد بود.
کلیدواژه طراحی شبکه زنجیره تامین، مکان‌یابی_ تخصیص، رضایت مشتری، اختلال، اشتراک نشریات
آدرس دانشگاه علم وصنعت ایران, ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved