>
Fa   |   Ar   |   En
   بهینه‌سازی دو هدفه مسئله مدیریت موجودی توسط فروشنده دریک زنجیره تامین چند سطحی سبز  
   
نویسنده رادفر افشین ,محمدی تبار داود
منبع چشم انداز مديريت صنعتي - 1398 - دوره : 9 - شماره : 35 - صفحه:109 -134
چکیده    مدیریت موجودی توسط فروشنده (vmi) یکی از استراتژی های محبوب برای مدیریت هماهنگ زنجیره تامین است. در این استراتژی، فروشنده بر اساس اطلاعاتی که از مشتری دریافت می کند تصمیمات مرتبط با انباشته سفارش (زمان تحویل و مقدار موجودی) را اتخاذ می کند. در این تحقیق مدل سازی و حل مسئله دو هدفه vmi در یک زنجیره تامین سه سطحی شامل یک تولیدکننده، چند فروشنده و چند خرده‌فروش ارائه‌شده است. در تابع هدف اول هزینه‌های مرتبط با موجودی و آلاینده‌های زیست‌محیطی کمینه شده است. تابع هدف دوم به افزایش قابلیت اطمینان تولید می پردازد. با توجه به پیچیدگی زمانی سخت مدل ارائه‌شده، روش های فرا ابتکاری ژنتیک، انجماد تدریجی و ترکیبی از ژنتیک – انجماد تدریجی برای حل‌ مسئله به کار گرفته‌شده است. برای افزایش کارایی الگوریتم های موردنظر از روش تاگوچی برای تنظیم پارامتر آن ها استفاده‌شده است. عملکرد الگوریتم ها با استفاده از نتایج حاصل برای مسائل با سایز های مختلف مقایسه شده که شواهد به‌دست‌آمده حاکی از بهتر بودن عملکرد کارایی الگوریتم ترکیبی ژنتیک انجماد تدریجی نسبت به سایر الگوریتم های به کار گرفته‌شده است. درنهایت ازآنجایی‌که مدل ارائه‌شده یک مدل دو هدفه و غیرخطی است، از معیارهایی برای بررسی جبهه پارتو برای مسائل نمونه‌ای با اندازه بزرگ نیز استفاده شد.
کلیدواژه مدیریت موجودی توسط فروشنده، زنجیره تامین سبز، الگوریتم ترکیبی ژنتیک-انجماد تدریجی، روش تاگوچی، جبهه پارتو.
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, دانشکده مهندسی صنایع, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, دانشکده مهندسی صنایع, ایران
پست الکترونیکی d_mohammaditabar@azad.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved