>
Fa   |   Ar   |   En
   توسعه محصول جدید با ارزیابی و رتبه بندی الزامات فنی مهندسی براساس رویکردی ترکیبی از روش هایqfd ، dematel – anp فازی و dea  
   
نویسنده حسین پور حسین ,یزدانی مهدی
منبع چشم انداز مديريت صنعتي - 1398 - دوره : 9 - شماره : 34 - صفحه:159 -186
چکیده        امروزه با توجه به رقابتی شدن تجارت جهانی و لزوم پاسخگویی به خواسته های مشتریان و با توجه به رشد روز افزون تکنولوژی به منظور حفظ و بقای سازمان می‌توان از ترکیب های مختلف تکنیک توسعه عملکرد کیفیت (qfd)  به عنوان ابزاری قدرتمند در مهندسی کیفیت بهره برد. در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش دلفی مولفه های اصلی پژوهش شامل نیازمندی های مشتریان و الزامات فنی مهندسی را شناسایی و سپس به علت اهمیت وزن دهی در ابزار توسعه عملکرد کیفیت، با توسعه روش تصمیم گیری ترکیبی dematelanp فازی، میزان و شدت روابط اثر گذاری و اثر پذیری مولفه ها و اوزان مربوط به آنها را برای تکمیل ماتریس خانه کیفیت بدست خواهیم آورد. در ادامه به منظور کامل تر شدن روش qfd از بسط جدید رابطه واسرمن استفاده خواهیم کرد. همچنین در راستای حل مشکل qfd سنتی مبنی بر در نظر نگرفتن اثر محدودیت ها برروی الزامات فنی مهندسی، یک رویکرد ترکیبی از روش های qfd ،  dematelanp فازی و تحلیل پوششی داده‌ها (dea) را در تحقیق حاضر به کار خواهیم گرفت. همچنین برای نشان دادن اثر بخش بودن این رویکرد، آن را به عنوان مطالعه موردی در بخش تولید ماشین لباسشویی شرکت صنایع گلدیران اجرا خواهیم کرد.</p>
کلیدواژه روش توسعه عملکرد کیفیت، نظریه فازی، فرآیند تحلیل شبکه ای، تحلیل پوششی داده ها، بسط جدید رابطه واسرمن
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین, دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک, گروه مهندسی صنایع, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین, دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک, گروه مهندسی صنایع, ایران
پست الکترونیکی mehdi_yazdani2007@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved