>
Fa   |   Ar   |   En
   اولویت بندی شاخص های بلوغ hse (مورد مطالعه: شرکت پالایش گاز سرخون و قشم)  
   
نویسنده سهرابی امید ,غفورنیا محمد ,بهبودی محمدرضا ,توکلی حسین
منبع چشم انداز مديريت صنعتي - 1398 - دوره : 9 - شماره : 33 - صفحه:169 -191
چکیده    سازمان های امروزی که در یک دنیای حساس به مسائل اجتماعی و زیست محیطی بسر می برند، لازم است علاوه بر رضایت مشتریان، به سلامتی و رفاه کارکنان و همچنین حفاظت از محیط زیست اهمیت ویژه ای دهند. یکی از مهمترین مواردی که شرکت ها را به سمت استقرار و بهبود سیستم های ایمنی، بهداشت و محیط زیست ترغیب می کند، بروز انتظارات اساسی از طرف ذینفعان سازمان در حوزه های ایمنی، سلامتی و بخصوص محیط زیست است. صنایع نفت و گاز یکی از مهمترین صنایع در کشورمان می باشد که به بحث بهداشت، ایمنی و محیط زیست (hse) توجه ویژه ای داشته و تعیین نقاط ضعف و قوت hse در این سازمان ها از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف از این پژوهش ارائه مدل بلوغ hse برای صنایع نفت و گاز می باشد تا سازمان با استفاده از این مدل نقاط ضعف خود را شناسایی و در جهت رفع آنها قدم اقدام کنند. جامعه آماری پژوهش کارشناسان و خبره های hse پالایشگاه سرخون و قشم می باشد. این مدل همانند مدل تعالی سازمان (efqm) دارای دو بخش توانمندسازها و نتایج می باشد. به منظور تعیین ابعاد بخش توانمندسازها و نتایج به ترتیب از مدل های hsems و hsee استفاده شده است. شاخص های بلوغ hse از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته  با خبرگان سازمان و نیز پیشینه تجربی پژوهش شناسایی شده و به منظور تعیین اهمیت ابعاد و شاخص ها از ترکیب تکنیک های دیمتل فازی و anp فازی استفاده شده است و با در نظر گرفتن امتیاز 500 برای هر کدام از قسمت های توانمندسازها و نتایج، در قسمت توانمندسازها ابعاد استراتژی و خط مشی با امتیاز 97 ، ارزیابی و مدیریت ریسک با امتیاز 85 و رهبری،تعهد و فرهنگ با امتیاز 80 اولویت های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند؛ در بخش نتایج نیز ابعاد ایمنی با امتیاز 172 ، بهداشت با امتیاز 142 و محیط زیست با امتیاز 137 دارای اولویت های اول تا سوم هستند. در مدل  efqmو یا سایر مدل های بلوغ، شاخص های دارای امتیاز و وزن نبوده و اهمیت همه شاخص ها یکسان در نظر گرفته می شود؛ ولی در مدل بلوغ ارائه شده شاخص های هر یک از ابعاد دارای امتیاز بوده و تاثیر شاخص های با اهمیت در سنجش بلوغ hse بیشتر می باشد. در نهایت سطح بلوغ hse شرکت پالایش گاز سرخون و قشم با استفاده از مدل ارائه شده در پژوهش مورد سنجش قرار گرفت که شرکت با کسب 80.2% کل امتیازات در جایگاه 3 (سطح رشد یافته) قرار گرفت.
کلیدواژه ایمنی؛ بهداشت؛ محیط زیست؛ بلوغ hse؛دیمتل؛ فرایند تحلیل شبکه ای؛ تکنیک فازی.
آدرس دانشگاه هرمزگان, ایران, دانشگاه هرمزگان, ایران, دانشگاه هرمزگان, ایران, شرکت پالایش گاز سرخون و قشم, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved