>
Fa   |   Ar   |   En
   مدل طراحی شبکه حمل‌ونقل ترکیبی تحت شرایط عدم‌قطعیت (موردمطالعه: حمل‌ونقل سیمان در کشور ایران)  
   
نویسنده فراز مند مینو ,پیشوایی میرسامان
منبع چشم انداز مديريت صنعتي - 1397 - دوره : 8 - شماره : 31 - صفحه:115 -140
چکیده    امروزه با جهانی‌شدن زنجیره‌های تامین، استفاده از سیستم‌های حمل‌ونقل کارآمد برای توزیع کالاها می‌تواند تاثیر زیادی بر کاهش هزینه‌های لجستیکی و افزایش رضایت مندی مشتریان بگذارد. در این راستا مراکز لجستیک بار علاوه بر اینکه زیرساخت‌های موردنیاز برای انتقال جریان بار از جاده به شبکه ریلی را فراهم می‌کنند، نقش بسزایی در کاهش هزینه‌های کل حمل‌ونقل با استفاده از اقتصاد در مقیاس و ایجاد ارزش‌افزوده برای کالاهای خام دارند. ازاین‌رو در این پژوهش با توجه به عدم قطعیت موجود در تقاضاها و هزینه های حمل‌ونقل، یک مدل ریاضی استوار برای طراحی شبکه حمل‌ونقل ترکیبی بار با استفاده از دو روش حمل‌ونقل ریل و جاده در سطح ملّی ارائه شده است. در مدل احتمالی مبتنی بر سناریوی ارائه‌شده، دو هدف موردتوجه قرار گرفته است؛ هدف نخست بر حداقل کردن هزینه‌ها و هدف دوم از دیدگاه کاهش ریسک تصمیم‌گیری بر حداقل کردن حداکثر تاسف سناریوهای محتمل در چارچوب برنامه‌ریزی استوار متمرکز است. در ادامه، برای نمایش اعتبار مدل ارائه شده و کارایی آن، حمل‌ونقل ترکیبی سیمان در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. خروجی‌ها نشان می‌دهد که توسعه تعدادی از ایستگاه‌های راه‌آهن در کشور و انتقال حجم قابل‌توجهی از سیمان حمل شده از جاده به شبکه ریلی، موجب کاهش قیمت این محصول استراتژیک می‌شود.
کلیدواژه طراحی شبکه حمل‌ونقل ترکیبی، مکان‌یابی پایانه‌های چندوجهی، مدل‌سازی احتمالی مبتنی بر سناریو، حداقل‌کردن حداکثر تاسف نسبی
آدرس دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved