>
Fa   |   Ar   |   En
   توسعه مدل تئوری بازی‌های پویا به‌منظور تحلیل رقابت در ساختار بازارهای انحصاری چندجانبه  
   
نویسنده رئوفی نیا مرجان ,برادران وحید ,شهر جردی رضا
منبع چشم انداز مديريت صنعتي - 1397 - دوره : 8 - شماره : 31 - صفحه:63 -94
چکیده    خصوصی‌سازی باعث افزایش رقابت پویا در بازارهای انحصاری، مانند شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات هوایی با تعداد محدودی عرضه‌کننده و تعداد زیادی مشتری (بازارهای انحصاری چندجانبه) شده است. عرضه‌کنندگان کالا و خدمات در این بازارها با توجه به رفتار رقبا در پی اتخاذ تصمیم در مورد میزان عرضه محصولات و میزان تبلیغات به‌منظور کسب منفعت حداکثری خود هستند. در این پژوهش از نظریه بازی‌ پویا برای تحلیل بازارهای رقابتی چندجانبه و کمک به تعیین مقدار بهینه این دو متغیر تصمیم در دو ساختار اطلاعاتی حلقه باز و بسته استفاده شده است. ضمن بررسی اعتبارسنجی ریاضی مقدار بهینه تولید (عرضه) و هزینه تبلیغات، از مدل ارائه شده برای تحلیل بازار خدمات شرکت‌های هواپیمایی استفاده شده است. در این پژوهش تاثیر پارامترهایی، مانند مقدار چسبندگی قیمت و نرخ جایگزینی محصول و بازدهی فعالیت‌های تبلیغاتی، بر مقدار عرضه خدمات و تبلیغات برای دستیابی به تعادل پایدار در چنین بازارهایی نشان داده شده است. تحلیل حساسیت پارامترهای مدل پیشنهادی نشان می‌دهد که در استراتژی حلقه باز زمانی که شرکت‌ها در یک بازار الیگوپلی در همه مقاطع رقابت با یکدیگر به هیچ توافق و اصولی پایبند نباشند و فقط طبق قواعد مشخص‌شده در ابتدای رقابت با یکدیگر به تعامل بپردازند، بار مالی زیادی را متحمل می‌شوند که تاثیری منفی بر سودشان خواهد گذاشت.
کلیدواژه بازار انحصار چندجانبه، ساختار اطلاعاتی حلقه باز و بسته، نظریه بازی پویا، مقدار بهینه تولید و تبلیغات، خدمات هوایی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال, ایران, مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved