>
Fa   |   Ar   |   En
   ارائه مدلی برای انتخاب سبد پروژه‏های پژوهش و توسعه در بنگاه‏های یکپارچه‌ساز سیستم‏های پیچیده  
   
نویسنده نورایی بیدخت رضا ,حامدی محسن ,اصغری زاده عزت الله
منبع چشم انداز مديريت صنعتي - 1397 - دوره : 8 - شماره : 31 - صفحه:9 -36
چکیده    یکی از تصمیم های مهم و دشوار در بنگاه‏های یکپارچه‏ساز سیستم‏های پیچیده، مسئله انتخاب سبد پروژه‏هاست. در دنیای متغیر امروز بقا و رشد شرکت‏ها به توسعه موفق آن‏ها و ساخت محصولات و خدمات جدید وابسته است؛ بنابراین انتخاب بهینه سبد پروژه‏های پژوهش و توسعه برای کسب‌وکار، امری ضروری است. مشکلات اصلی در فرآیند انتخاب سبد پروژه‌های پژوهش و توسعه را می‏توان در وجود تعداد زیاد اهداف کمّی و کیفی که اغلب با یکدیگر ناسازگار هستند، وابستگی بین پروژه‏ها، تعداد نیروی انسانی متخصص، تجربه و ترجیحات تصمیم گیران، برقراری توازن در زمان تحویل و ریسک و زمان‌بندی پروژه‏ها دانست. در این پژوهش و برای تعدیل مشکلات ذکرشده، مدل چندهدفه‌ی ریاضی با در نظر گرفتن حداکثر کردن پایداری سازمان (از ابعاد اقتصادی، زیست‌محیطی، اجتماعی)، حداقل‌کردن ریسک سبد و تاکید بر افزایش سرمایه‏های فکری و حداکثر کردن هم‌راستایی با اهداف سازمان ارائه می‏شود و درنهایت با استفاده از یکی از روش‏های فراابتکاری اصلاح‌شده‌ی الگوریتم ژنتیک چندهدفه با مرتب‌سازی نامغلوب (روش nsls) به حل مدل پرداخته می‏شود. برای بررسی اعتبار مدل نیز پروژه‏هایی از یک بنگاه یکپارچه‏ساز سیستم‏های پیچیده موردبررسی قرار می‏گیرد. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این پژوهش، تفاوت قابل‌توجه در مدل مفهومی و پارامترهای موثر در فرآیند انتخاب سبد پروژه‏ها در نمونه موردمطالعه در کشورهای درحال‌توسعه با کشورهای توسعه‌یافته است.
کلیدواژه مدیریت پورتفولیو، سرمایه‏های فکری، پایداری، پروژه‏های پژوهش و توسعه، مدل ریاضی، روش حل nsls
آدرس دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved