>
Fa   |   Ar   |   En
   چشم انداز مدیریت صنعتی   
سال:1397 - دوره:8 - شماره:31


  tick  ارائه مدلی برای انتخاب سبد پروژه‏های پژوهش و توسعه در بنگاه‏های یکپارچه‌ساز سیستم‏های پیچیده - صفحه:9-36

  tick  طراحی و اجرای فرآیند ارزیابی تامین‌کنندگان در سامانه مدیریت روابط تامین‌کنندگان (Srm) (موردمطالعه: شرکت فولاد مبارکه) - صفحه:37-61

  tick  توسعه مدل تئوری بازی‌های پویا به‌منظور تحلیل رقابت در ساختار بازارهای انحصاری چندجانبه - صفحه:63-94

  tick  ارزیابی میزان آمادگی دانشگاه برای استقرار آموزش عالی ناب (موردمطالعه: دانشگاه تهران) - صفحه:95-114

  tick  مدل طراحی شبکه حمل‌ونقل ترکیبی تحت شرایط عدم‌قطعیت (موردمطالعه: حمل‌ونقل سیمان در کشور ایران) - صفحه:115-140

  tick  توسعه یک مدل چند‌دوره‌ای برای تعیین میزان سفارش در یک زنجیره تامین سه‌سطحی با در‌نظر‌گرفتن روش‌های پرداخت و امکان سفارش هم‌زمان اقلام - صفحه:141-165

  tick  ارائه یک مدل چند‌هدفه فازی جهت طراحی شبکه چندسطحی تامین با درنظر‌گرفتن وقوع اختلال در سطوح مختلف و حل آن با رویکرد Ε-Constraint - صفحه:167-194
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved