>
Fa   |   Ar   |   En
   طراحی مکانیزم انتخاب استراتژی مناسب نگهداری و تعمیرات  
   
نویسنده شرافت ابوالفضل ,محقر علی ,کریمی فرحناز ,داودی محمد رضا
منبع چشم انداز مديريت صنعتي - 1397 - دوره : 8 - شماره : 30 - صفحه:31 -70
چکیده    امروزه سازمان‌ها تحت فشار زیادی برای افزایش مداوم قابلیت‌های خود به‌منظور ایجاد ارزش برای مشتریان و بهبود اثربخشی تجهیزات هستند. بدون تجهیزات مناسب، سازمان با چالش بزرگی در رقابت و رضایت مشتری مواجه می‌شود. عملکرد نامناسب تجهیزات پدیده‌ای است که هر سازمان تولیدی با آن روبروست. اینکه در قبال این پدیده چه راهبرد و استراتژی انتخاب شود، به عوامل مختلفی بستگی دارد. این مهم وقتی اهمیتی دوچندان می‌یابد که خط تولید پیوسته باشد. در شرکت‌های تولیدکننده انرژی الکتریکی به‌واسطه تولید محصول استراتژیک برق مساله پیچیده‌تر است. در این تحقیق سعی شده تا با تعیین عوامل و شرایط موثر بر عملکرد نامناسب تجهیزات به تعریف این پدیده پرداخته شود. لذا با بکارگیری رویکرد سه مرحله‌ای نظریه برخاسته از داده‌ها، با روشی استقرایی به مطالعه پدیده مورد نظر که عملکرد نامناسب تجهیزات می‌باشد، پرداخته و با گردآوری نظر خبرگان این صنعت و تحلیل داده‌های مربوطه این پدیده را در 5 مقوله و 24 زیرمقوله و 90 مشخصه دسته‌بندی نموده و پس از آن نحوه انتخاب استراتژی مناسب در شرایط مختلف تشریح شده است.
کلیدواژه استراتژی، عملکرد نامناسب تجهیزات، نظریه برخاسته از داده‌ها
آدرس موسسه آموزش عالی امام جواد (ع), ایران, دانشگاه تهران, دانشکده مدیریت, ایران, دانشگاه یزد, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان, ایران
پست الکترونیکی smrdavoodi@ut.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved