>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت تقاضا با استفاده از مدل های سری زمانی خودرگرسیو در بستر خدمات ارزش افزوده تلفن همراه  
   
نویسنده واقف زاده محمدحسین ,کریمی بهروز
منبع چشم انداز مديريت صنعتي - 1397 - دوره : 8 - شماره : 30 - صفحه:9 -30
چکیده    ظهور خدمات ارزش افزوده به عنوان یکی از خدمات نوین در بستر تلفن همراه نیازمند بازیگرانی از قبیل تامین کنندگان محتوا، شرکت های واسطه و اپراتورها است که یک زنجیره تامین تشکیل می دهند. در این بستر، چالش هایی از قبیل مدیریت و مدل سازی روند تقاضا، رفتار مشتریان و اثر شلاق چرمی نمود پیدا میکند. پژوهش حاضر قصد دارد تا در حوزه زنجیره تامین خدمات ارزش » شلاق چرمی افزوده تلفن همراه، بررسی دقیقی پیرامون روند تقاضای وارده به شبکه و اثر شلاقی ناشی از آن، انجام دهد. لذا با توجه به وجود اثر خودرگرسیو شرطی در بطن داده های تقاضای مشتریان طی دوره زمانی معین، از مدل های خانواده arch استفاده میشود. نتایج مربوط به تاثیر پیش بینی تقاضا با استفاده از سه مدل از معروف ترین مدل های خانواده arch بر اثر شلاق چرمی نمایانگر این موضوع است که مدل arma(1,1)/egarch(1,1)، نسبت به مدل های garch و gjr در تحلیل روند تقاضاهای برتری محسوسی دارد.
کلیدواژه خدمات ارزش افزوده، مدیریت زنجیره تامین خدمات، پیش بینی تقاضا،اثر شلاق چرمی، مدل arch
آدرس دانشگاه صنعتی امیرکبیر, ایران, دانشگاه صنعتی امیرکبیر, ایران
پست الکترونیکی b.karimi@aut.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved