>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی و انتخاب تامین‌ کننده با لحاظ شاخص‌ های قابلیت‌های رقابتی  
   
نویسنده شفیعی نیک‌آبادی محسن ,همتی مریم ,خلقی ایمان
منبع چشم انداز مديريت صنعتي - 1393 - شماره : 13 - صفحه:143 -161
چکیده    طی سال های اخیر، مسئله انتخاب تامین کننده به یکی از مهم ترین ملاحظات در برقراری یک سیستم زنجیره تامین اثربخش تبدیل شده است. بسیاری از عوامل کیفی و کمی، مانند کیفیت، قیمت، انعطاف پذیری و عملکرد تحویل، باید در تعیین تامین کننده مناسب مورد توجه قرار گیرند؛ بنابراین انتخاب تامین کننده یک مسئله تصمیم گیری چندشاخصه است. مدل ها و روش های متعددی برای مقابله با این مسئله توسعه یافته است. در این مطالعه، کاربرد تکنیک frs در مسئله ارزیابی و انتخاب تامین کننده تشریح شده است. برای محاسبه اوزان هریک از شاخص ها از روش آنتروپی شانون استفاده شده است. حسن این روش در این است که جنبه مثبت یا منفی شاخص ها، تاثیری در روش محاسبه ندارد. این مطالعه از نوع توصیفی است و در شرکت های بزرگ قطعه ساز خودرو در شهر سمنان انجام شده است. نتایج نشان می دهند که شرکت های پارمیدا، سام فر، غرب استیل و شیشه ایمنی کبیر، به ترتیب رتبه های اول تا چهارم را براساس قابلیت های رقابتی کسب کرده اند.
کلیدواژه زنجیره تامین؛ ارزیابی تامین‌‌کننده؛ تصمیم‌گیری چندشاخصه.
آدرس دانشگاه سمنان, ایران, دانشگاه سمنان, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved