>
Fa   |   Ar   |   En
   ارائه رویکرد ترکیبی promethee-ahp فازی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین خدمات (مورد مطالعه: صنعت هتلداری)  
   
نویسنده جعفر نژاد احمد ,محسنی مریم ,عبدالهی علی
منبع چشم انداز مديريت صنعتي - 1393 - شماره : 14 - صفحه:69 -92
چکیده    ارزیابی عملکرد یکی از ابزارهای مهم مدیریتی در بهبود عملکرد و تعالی زنجیره تامین است؛ به طوری که برای داشتن زنجیره تامین کارا و موثر در سازمان های خدماتی، باید عملکرد این زنجیره مورد سنجش قرار گیرد. در این مطالعه، برای سنجش عملکرد زنجیره تامین خدمات، پس از مروری بر مطالعات انجام شده درخصوص این زنجیره و ارزیابی عملکرد آن، معیارهای دارای اولویت برای ارزیابی عملکرد آن را شناسایی شد و سپس با مبنا قرار دادن صنعت هتل داری (هتل های چهارستاره)، کوشیده شد که رویکردی ترکیبی مبتنی بر پرومته فازی و تحلیل سلسله مراتبی فازی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین خدمات ارائه شود. نتایج نشان می دهند که مدیران هتل ها و متولیان توسعه این صنعت برای افزایش سطح عملکردی زنجیره تامین و بهبود خدمت رسانی به مشتریان خود باید به معیارهایی مانند کیفیت سطح سرویس تامین کننده، تنوع سرویس، انعطاف پذیری، رضایت مشتری و ... توجه بیشتری کنند.
کلیدواژه زنجیره تامین خدمات؛ ارزیابی عملکرد؛ پرومته فازی؛ تحلیل سلسله مراتبی فازی.
آدرس دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved