>
Fa   |   Ar   |   En
   مکان‌یابی کارخانه در شرایط عدم‌قطعیت بر مبنای تئوری اعداد d  
   
نویسنده شیخ رضا ,شامبیاتی هانیه
منبع چشم انداز مديريت صنعتي - 1394 - شماره : 20 - صفحه:143 -166
چکیده    مکان‌یابی به‌عنوان تصمیمی استراتژیک به‌علت بازه زمانی این نوع تصمیم‌گیری و درنتیجه اطلاعات ناقص کارشناسان در شرایط عدم‌قطعیت توسط مدیران عالی سازمان اتخاذ می‌شود. پژوهشگران روش‌های مختلفی برای انتخاب مکان‌ معرفی کرده‌اند. معرفی و به‌کارگیری تئوری اعداد d به‌عنوان بسطی از نظریه دمپستر - شافر در مکان‌یابی ضمن برطرف‌کردن نواقص موجود در نظریه دمپستر - شافر می‌تواند نقصان اطلاعات کارشناس را در پیش‌بینی لحاظ کند. در این مقاله ضمن بررسی انتخاب مکان‌ احداث کارخانه آب‌معدنی در استان سمنان، اعتبار روش در مقایسه با روش ahp فازی (fahp) مورد‌تایید خبرگان قرار گرفت
کلیدواژه تئوری اعداد d؛ روش fahp؛ عدم‌قطعیت؛ مکان‌یابی
آدرس دانشگاه صنعتی شاهرود, ایران, دانشگاه صنعتی شاهرود, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved