>
Fa   |   Ar   |   En
   انتخاب و زمان‌بندی چندین پروژه با محدودیت منابع در چندین حالت اجرایی به‌منظور حداکثر‌کردن ارزش فعلی خالص  
   
نویسنده موحدیان عطار امید ,اسماعیلیان مجید ,محمدی زنجیرانی داریوش
منبع چشم انداز مديريت صنعتي - 1394 - شماره : 20 - صفحه:79 -100
چکیده    در این مقاله با هدف حداکثر‌کردن ارزش فعلی خالص و در‌نظر‌گرفتن شیوه‌های مختلف پرداخت کارفرما، مسئله انتخاب و زمان‌بندی چندین پروژه با استفاده از برنامه‌ریزی ریاضی و برنامه‌ریزی محدودیتی بررسی شده است؛ به‌طوری‌که امکان‌پذیری پروژه‌ها با توجه به میزان منابع در‌دسترس تضمین و کلیه روابط پیش‌نیازی رعایت شود. فعالیت‌ها با حالت مختلف از منابع، امکان اجرا دارند و از منابع تجدیدپذیر (نیروی انسانی، ماشین‌آلات) و تجدیدناپذیر (مواد اولیه، بودجه) استفاده می‌کنند. در محاسبه هزینه‌ها، هزینه اضافه‌کاری منابع تجدید‌پذیر، جریمه دیرکرد یا پاداش تحویل زودتر از موعد پروژه در نظر گرفته شده است. مدل‌های ایجادشده با چند پروژه از کتابخانه‌های مسائل زمان‌بندی پروژه بررسی شده‌اند.
کلیدواژه برنامه‌ریزی محدودیتی؛ مدل‌سازی ریاضی؛ ارزش فعلی خالص؛ زمان‌بندی پروژه؛ انتخاب پروژه.
آدرس دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه اصفهان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved