>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل سیاست قیمت‌گذاری خوراک محصولات پتروشیمی با رویکرد سیستم‌های پویا  
   
نویسنده سلطانیان تلک‌آبادی حسین ,محقر علی ,صادقی‌مقدم محمد رضا
منبع چشم انداز مديريت صنعتي - 1394 - شماره : 20 - صفحه:59 -78
چکیده    هدف این پژوهش، مدل‌سازی سیاست‌های قیمت‌گذاری خوراک محصولات اوره-آمونیاک پتروشیمی با استفاده از رویکرد پویایی‌های سیستم و تشریح اثرات اجرای سیاست‌های مختلف و ارزیابی اثرات هر سیاست است. برای تحلیل رفتار سیستم مدل‌سازی بر مبنای رویکرد پویایی سیستمی با استفاده از نرم‌افزار «ونسیم» صورت گرفت. پس از انتخاب رویکرد پویایی سیستمی با مصاحبه‌های عمیق با خبرگان و شناسایی حلقه‌ها و ارتباط علّی بین متغیرهای تاثیرگذار بر سیستم، همچون قیمت فروش اوره و آمونیاک، درصد تخفیف برای فروش داخل و طرح‌های تولیدی جدید اوره و آمونیاک، نمودار علّی و معلولی طراحی‌ شد. بعد از طراحی نمودار جریان و فرمول‌بندی متغیرها، اعتبار مدل تایید شده و رفتار سیستم تحت سناریوهای متعدد تحلیل و اثر سیاست‌های مختلف بررسی شد. نتایج نشان می‌دهد که با کاهش قیمت‌های جهانی اوره در سال‌های آینده برای اقتصادی‌بودن طرح‌های جدید اوره-آمونیاک و سودآوری شرکت‌های فعلی باید قیمتی کمتر از قیمت فعلی برای خوراک تعیین شود. با توجه به تغییرات زیاد در قیمت‌های جهانی در سال‌های اخیر می‌توان یکی از بهترین سیاست‌ها را ارتباط بین قیمت‌های فروش و خوراک اوره و آمونیاک دانست که بر این اساس هم قیمت عادلانه‌تر تعیین‌شده و هم به سودآوری صنعت ضربه وارد نمی‌شود.
کلیدواژه اوره و آمونیاک؛ پویایی سیستم؛ پتروشیمی؛ قیمت‌گذاری
آدرس دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved