>
Fa   |   Ar   |   En
   ارائه یک مدل ریاضی چند‌هدفه برای تخصیص اعضای پیوندی به بیماران در شبکه زنجیره تامین پیوند اعضای ایران  
   
نویسنده کارگر بهاره ,پیشوایی میر سامان ,برزین پور فرناز
منبع چشم انداز مديريت صنعتي - 1396 - شماره : 27 - صفحه:151 -177
چکیده    از زیرمجموعه های اساسی حوزه سلامت، می توان به پیوند اعضا اشاره کرد که در بسیاری از مواقع تنها راه درمان برای بیماری‌های لاعلاج و کشنده محسوب می‌شود. طراحی و ارزیابی سیاست های عادلانه و کارای ‌تخصیص و توزیع اعضای پیوندی یکی از پیچیده‌ترین مشکلات تصمیم‌گیری در سطح برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت است؛ از این رو در این پژوهش، یک مدل ریاضی چند دوره‌ای برای تخصیص اعضا پیوندی که از اهداکنندگان مرگ مغزی فراهم می‌شود، با درنظرگرفتن تغییر وضعیت سلامتی بیماران، ارائه ‌شده است. مدل چندهدفه، علاوه با افزایش بقای کل و افزایش توجه به نیاز پزشکی بیماران، به‌منظور کاهش هزینه‌های حمل و نقل در جهت توازن بین کارایی و برابری برای انتخاب مناسب‌ترین گیرنده ارائه می‌شود؛ سپس مدل با استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی فازی اولویت‌بندی شده، حل می شود. در پایان، برای اثبات کارایی و کاربردی بودن مدل ارائه شده نتایج آن با استفاده از داده‌های شبکه پیوند اعضا مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است.
کلیدواژه زنجیره تامین پیوند اعضا، تخصیص عضو، کارایی، برابری، برنامه‌ریزی آرمانی فازی
آدرس دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved