>
Fa   |   Ar   |   En
   تعیین ارزیابی سودمندی اطلاعات بهایابی و عوامل موثر در بکارگیری سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت از دیدگاه مدیران (مورد مطالعه بانک کشاورزی ایران)  
   
نویسنده نمازی محمد ,ناظمی امین
منبع پژوهش ‌هاي تجربي حسابداري - 1394 - دوره : 4 - شماره : 15 - صفحه:105 -127
چکیده    یکی از معضلات سیستم بانکی، تعیین سودمندی اطلاعات بهایابی خدمات بانکی و سازه‌های موثر در بکارگیری بهایابی مورد استفاده است. هدف اصلی این مقاله پاسخ به این پرسش‌ها است: 1) چگونه مدیران سودمندی یک سیستم اطلاعاتی را مورد بررسی قرار می‌دهند؟ و 2) چه سازه‌هایی در بکارگیری یک سیستم اطلاعاتی در سازمان موثر هستند؟ این سوالات با استفاده از روش تحقیق اقدامی و مطالعه سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت (abc) در بانک کشاورزی از دیدگاه مدیران وکارکنان مطرح می‌گردد. میزان کارکرد سیستم abc به کمک چهار عامل میزان توانایی سیستم در ارائه جزییات، میزان توانایی سیستم در طبقه‌بندی هزینه‌ها، دفعات فراوانی ارائه گزارشات و نیز توانایی ارائه گزارش و تحلیل انحرافات بررسی می‌شود. ارزیابی سودمندی اطلاعات abc از طریق پرسش‌نامه و روش رگرسیون چند متغیره و تعیین عوامل موثر بر بکارگیری abc با استفاده از دیدگاه افراد حوزه مالی و بانکداری الکترونیک و روش تجزیه و تحلیل عاملی انجام می‌گردد. نتایج نشان می‌دهد که abc می‌تواند در طبقه‌بندی هزینه‌ها و میزان دفعات گزارشگری مالی سودمند باشد. همچنین عوامل سازمانی، محیطی، فن‌آوری و فردی بر تمایل افراد برای بکارگیری abc موثرهستند. حمایت دولت، استفاده از نظرات متخصصین، حمایت و پشتیبانی مدیران ارشد، سهم قابل‌ملاحظه از هزینه‌های سربار و میزان آموزش کارکنان از مهم‌ترین عوامل موثر بر بکارگیری سیستم abc به شمار می‌روند. بدین‌ترتیبانتظار می‌رود با توجه به این عوامل، تاثیر بکارگیری abc افزایش یابد و به بانک‌ها در انتخاب یک سیستم بهایابی مناسب کمک کند.
کلیدواژه سیستم بهایابی سنتی ,سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت (abc) ,عوامل موثر بر بکارگیری abc ,کارکرد سیستم abc ,بانک کشاورزی
آدرس دانشگاه شیراز, ایران, دانشگاه شیراز, ایران
پست الکترونیکی anamazi@rose.shirazu.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved