>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی رابطه بین اندازه شرکت، نوع صنعت و سودآوری با افشای اطلاعات حسابداری زیست محیطی و اجتماعی  
   
نویسنده مهدوی غلامحسین ,دریائی عباسعلی ,علی خانی رضیه ,مران جوری مهدی
منبع پژوهش ‌هاي تجربي حسابداري - 1394 - دوره : 4 - شماره : 15 - صفحه:87 -103
چکیده    هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین سطح افشای اطلاعات زیست‌محیطی و اجتماعی با برخی ویژگی‌های شرکت است. برای اندازه‌گیری سطح افشای اطلاعات زیست‌محیطی و اجتماعی از شاخص غیر وزنی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش متشکل از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و نمونه‌ای متشکل از 87 شرکت فعال در صنایع مختلف طی سال‌های 1386 لغایت 1391 مورد استفاده قرار گرفت. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که بین اندازه شرکت با سطح افشای اطلاعات زیست‌محیطی و اجتماعی رابطه معنادار مثبت وجود دارد اما بین سطح افشای اطلاعات زیست محیطی و اجتماعی و سودآوری رابطه معنادار آماری وجود ندارد. بر خلاف انتظار پژوهشگران سطح افشای اطلاعات زیست‌محیطی و اجتماعی شرکت‌هایی که در صنایع حساس فعالیت می‌کنند کم‌تر از شرکت‌هایی است که در صنایع غیر حساس فعالیت می‌کنند.
کلیدواژه افشای زیست محیطی و اجتماعی ,اندازه شرکت ,نوع صنعت ,سودآوری
آدرس دانشگاه شیراز, گروه حسابداری, ایران, دانشگاه شیراز, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس, دانشکده حسابداری و مدیریت, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس, ایران
پست الکترونیکی mr.maranjory@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved