>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر زبان گزارشگری مالی گسترش پذیر(xbrl) بر حسابرسی: فرصت یا چالش  
   
نویسنده عزیزخانی مسعود ,ایمانی برندق محمد ,مردانی حمیدرضا
منبع پژوهش ‌هاي تجربي حسابداري - 1394 - دوره : 4 - شماره : 15 - صفحه:23 -37
چکیده    تکنولوژی xbrl می‌‌تواند زمینه گزارشگری مالی مستمر یکپارچه را فراهم و باعث افزایش دقت در گزارشگری آنلاین اطلاعات مالی گردد. در آمریکا، هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام (pcaob) رهنمودی را در خصوص خدمات حسابرسی (اعتباردهی به) گزارش‌های مالی مبتنی بر xbrl منتشر نموده است. با توجه به برنامه سازمان بورس و اوراق بهادار ایران در جهت استفاده از xbrl برای گزارشگری مالی در بازار سرمایه، این تحقیق به بررسی فرصت‌ها و چالش‌های مرتبط با بکارگیری xbrl در بازار سرمایه ایران برای حرفه حسابرسی می‌پردازد. با استفاده از پرسشنامه توزیع شده میان حسابداران رسمی، نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بکارگیری xbrl در سه حوزه قابلیت مقایسه، صحت اطلاعات و شکل ارائه اطلاعات برای حرفه حسابرسی باعث ایجاد فرصت شده و می‌تواند باعث بهبود در کیفیت حسابرسی شود. از سوی دیگر، ریسک وجود اشتباه در واژه نامه xbrl و همچنین ضرورت تغییر در فرایندهای حسابرسی لازم برای حسابرسی اطلاعات xbrl بعنوان چالش‌های حرفه حسابرسی در صورت بکارگیری xbrl در بازار سرمایه معرفی گردیده‌اند.
کلیدواژه زبان گزارشگری مالی گسترش پذیر ,حسابرسی مستمر ,کیفیت حسابرسی
آدرس دانشگاه ملی استرالیا, استرالیا, دانشگاه ارومیه, ایران, دانشگاه ارومیه, ایران
پست الکترونیکی hamid5972@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved