>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش ‌های تجربی حسابداری   
سال:1393 - دوره:4 - شماره:13


  tick  تاثیر چرخه تجاری بر پایداری مدلهای پیشبینی ورشکستگی - صفحه:1-22

  tick  بررسی اثر محافظه کاری بر ارزش بازار وجه نقد نگهداری شده - صفحه:23-43

  tick  رابطه‌ی استفاده از فنون مدیریت ریسک با عملکرد شرکت‌های فعال صنایع غذایی - صفحه:45-60

  tick  بررسی تاثیر تنوع فعالیت گروه های تجاری و نوع صنعت بر بدهی‌های درون گروهی - صفحه:69-83

  tick  بررسی نقش فناوری اطلاعات روی پیشبرد سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران (دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه) - صفحه:85-98

  tick  بررسی رابطه بین استراتژی کسب و کار با کیفیت سود و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار - صفحه:105-127

  tick  نقش سرمایه در ریسک سیستمی موسسات مالی - صفحه:127-147

  tick  بررسی ارتباط بین افشای داوطلبانه و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:153-168

  tick  عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران - صفحه:169-177

  tick  ارزیابی تاثیرآموزش حسابداری (آموزش دانشگاهی و دوره‌های ضمن خدمت) و تجربه بر قضاوت‌های حرفه‌ای حسابرسان - صفحه:191-208

  tick  بررسی رابطه بین دوره تصدی حسابرس و محافظه‌کاری حسابداری در ایران - صفحه:209-224
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved