>
Fa   |   Ar   |   En
   تعیین ارزش دارایی‌های نامشهود با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی  
   
نویسنده مشایخی بیتا ,بیرامی هانیه ,بیرامی هانی
منبع پژوهش ‌هاي تجربي حسابداري - 1393 - دوره : 4 - شماره : 14 - صفحه:223 -238
چکیده    درک عوامل موثر بر ارزش شرکت برای سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان پیش از اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری یا اعطای تسهیلات، امری حیاتی است. از آن‌جایی که اقتصاد دانش‌محور در حال تکامل یافتن است، روش ایجاد ارزش شرکتی از شیوه سنتی مبتنی بر دارایی‌های فیزیکی به دانش نامشهود منتقل شده است. از این‌رو در آینده نه چندان دور، ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود به موضوع مهمی در اقتصاد مبدل خواهد شد. این مطالعه بر آن است تا با استفاده از مدل‌ مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی به شناسایی عوامل موثر در تعیین ارزش دارایی‌های نامشهود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بپردازد. هدف اصلی از مدل کردن عوامل موثر بر ارزش دارایی‌های نامشهود با استفاده از شبکه‌های عصبی، بررسی میزان تاثیر پانزده متغیر ورودی (شامل تعداد اعضای هیات مدیره، استقلال هیات مدیره، اندازه شرکت، اهرم، دارایی‌های ثابت، رشد فروش، سودآوری، پرداخت سود، سن شرکت، تعداد کارکنان، متنوع‌سازی، ساختار مدیریت، صادرات، مخارج تحقیق و توسعه و هزینه‌های بازاریابی و تبلیغات) بر متغیر ارزش شرکت می‌باشد. یافته‌های حاصل از پژوهش حاکی از اهمیت ویژگی‌های خاص شرکتی در وهله نخست، حاکمیت شرکتی در رتبه دوم، ساختار مالکیت در رتبه سوم و سرمایه نامشهود در رتبه چهارم در تعیین ارزش دارایی‌های نامشهود است.
کلیدواژه اقتصاد دانش‌محور ,دارایی‌های نامشهود ,شبکه عصبی مصنوعی
آدرس دانشگاه تهران, دانشیار، حسابداری، دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, دانشجوی دکتری، حسابداری، دانشگاه تهران, ایران, دانشجوی کارشناسی ارشد، علوم کامپیوتر، دانشگاه, دانشجوی کارشناسی ارشد، علوم کامپیوتر، دانشگاه تهران, ایران
پست الکترونیکی hanibeirami@live.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved