>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP) بر اثربخشی کنترل‌های داخلی در رابطه با گزارشگری مالی  
   
نویسنده حجازی رضوان ,اسماعیلی کیا غریبه
منبع پژوهش ‌هاي تجربي حسابداري - 1392 - دوره : 3 - شماره : 10 - صفحه:17 -38
چکیده    دنیای تجارت امروزه در حال تغییرات شتابان است. از این رو اغلب واحدهای تجاری در حال رشد با هدف یکپارچگی فعالیت‌های واحدهای تجاری خود به دنبال استقرار سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان1 هستند. استقرار این سیستم‌ها تاثیرات عظیمی بر عملکرد این شرکت‌ها دارد.هدف این پژوهش بررسی اثر استقرار سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان بر اثربخشی کنترل‌های داخلی در رابطه با گزارشگری مالی است. نمونه مورد مطالعه شامل 120 مشاهده شرکت - سال برای دوره زمانی 1387 لغایت 1390 است. فرضیه پژوهش با استفاده از مدل رگرسیون پروبیت مورد آزمون قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد که شرکت‌های دارای سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان نسبت به نمونه کنترل شرکت‌های فاقد سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان کمتر احتمال دارد که ضعف کنترل‌ داخلی داشته باشند. همچنین شرکت‌هایی که زیان‌ده بودند، در دوره مذکور فعالیت‌های ادغام و تحصیل داشته‌اند، ارزش بازار کمتری داشته‌اند و عمر استقرار سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان در آن‌ها کوتاه‌تر بوده، احتمال کمتری در وجود ضعف در سیستم کنترل داخلی داشته و سطوح پایین‌تری از ضعف را تجربه می‌کنند.
کلیدواژه برنامه‌ریزی منابع سازمانی ,کنترل‌های داخلی ,کنترل‌های حاکم بر گزارشگری مالی ,enterprise resource planning ,ERP ,Internal controls ,Internal control over financial reporting
آدرس دانشگاه الزهرا (س), دانشگاه الزهرا (س), ایران, دانشگاه الزهرا (س), دانشگاه ایلام, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved