>
Fa   |   Ar   |   En
   دیدگاه افراد فعال در حرفه حسابداری درخصوص پذیرش و به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران  
   
نویسنده سلیمانی امیری غلامرضا ,رسولی ندا
منبع پژوهش ‌هاي تجربي حسابداري - 1396 - دوره : 6 - شماره : 24 - صفحه:1 -24
چکیده    با توجه به تلاش برای به کارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در کشور ایران و حرکت به سمت جهانی شدن استانداردهای حسابداری و ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر الزام شرکت‌ها به رعایت استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی توسط برخی از شرکت‌ها، مقاله حاضر قصد دارد تا مطالعه‌ای بر دیدگاه مدیران مالی و حسابرسان درخصوص موضوعات مهم مربوط به پذیرش و به کارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی از جمله هدف، مزایا و چالش‌ها، هزینه و منفعت، رویکرد به کارگیری، آموزش حسابداران و جامعیت این استانداردها داشته باشد. جامعه مورد نظر اعضای جامعه حرفه‌ای شامل مدیران مالی یا حسابرسان شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شده است. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش، پرسشنامه است و نظرات با استفاده از آزمون مقایسه میانگین تحلیل شده‌اند. نتایج نشان داد که هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری هدفی ارزشمند است و اگرچه اختلاف نظرهایی درخصوص شیوه به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی وجود دارد اما اکثریت افراد حرفه موافق با به کارگیری این استانداردها و نیل به هدف هماهنگ‌سازی و داشتن استانداردهای جهانی هستند.
کلیدواژه استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی، افراد حرفه حسابداری و حسابرسی، هماهنگ سازی
آدرس دانشگاه الزهرا (س), دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی, گروه حسابداری, ایران, دانشگاه الزهرا (س), دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی, ایران
پست الکترونیکی nedarasouli66@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved