>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی   
سال:1396 - دوره:6 - شماره:1


  tick  اثر صمغ کتیرا بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و بافتی پنیر لیقوان طی دورۀ رسیدن - صفحه:103-114

  tick  بررسی اثر دما و سرعت جریان هوا بر برخی از ویژگی ‌های برش ‌های گلابی در طول فرایند خشک‌شدن و استفاده از پردازش تصویر - صفحه:87-102

  tick  بررسی امکان پیش‌بینی ویژگی های فیزیکوشیمیایی شکرهای خام نیشکری با استفاده از فاکتورهای ظاهری کریستال ها - صفحه:11-24

  tick  تاثیر پوشش و فیلم مخلوط خوراکی کیتوزان ـ ژلاتین بر ویژگی ‌های فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی ماهی‌ شوریدۀ بلانگر نگهداری ‌شده در یخچال - صفحه:71-86

  tick  تولید و ارزیابی خصوصیات فیلم خوراکی نشاسته ای حاوی اسانس صمغ بنه - صفحه:25-38

  tick  کارایی روش نوین انعقاد الکتریکی پالسی در شفاف‌ سازی آب ‌سیب - صفحه:39-52

  tick  کاهش میزان آکریل ‌آمید و جذب روغن دونات با استفاده از اثر آنتی ‌اکسیدانی روغن‌ کنجد و مواد صابونی ‌ناشوندۀ آن - صفحه:1-10

  tick  مطالعۀ اثر آبغوره بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و بافتی گوشت گاو - صفحه:53-70
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved