>
Fa   |   Ar   |   En
   بهینه‌ سازی فرایند استخراج ترکیبات زیست فعال از میوه زرشک (Berberis Vulgaris) توسط روش سطح پاسخ  
   
نویسنده مرتضوی سید علی ,شریفی اکرم ,مسکوکی عبدالمجید ,نیاکوثری مهرداد ,الهامی راد امیر حسین
منبع پژوهش و نوآوري در علوم و صنايع غذايي - 1393 - دوره : 3 - شماره : 1 - صفحه:11 -24
چکیده    روش سطح پاسخ، مجموعه‌ای از تکنیک‌های آماری برای طراحی آزمایشات، مدل‌سازی و بررسی اثر فاکتورها بر نتایج نهایی و در نهایت بهینه‌سازی فرایند می‌باشد. این تحقیق با هدف بهینه‌سازی فرایند استخراج آبی ترکیبات زیست فعال موجود در میوه زرشک بی‌دانه (berberis vulgaris) به روش سطح پاسخ انجام شد. برای این منظور از طرح مرکب مرکزی با تعداد 13 تیمار و 5 تکرار در نقاط مرکزی استفاده گردید. اثرات فاکتورهای متغیر دما (70-50 درجه سانتی‌گراد) و زمان استخراج (120-40 دقیقه) بر روی مقدار آنتوسیانین، ویتامین ث، ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره استخراج شده زرشک بررسی شد. نتایج حاصل شباهت زیادی بین مقادیر حاصل از آزمایشات و مقادیر پیش‌بینی شده توسط مدل، نشان داد. زمان و دمای استخراج اثر معنی‌داری روی پاسخ‌ها داشت. شرایط بهینه استخراج آبی ترکیبات زیست فعال میوه زرشک بی‌دانه دمای 50 درجه سانتی‌گراد و زمان 120 دقیقه بود که در این شرایط بیشترین میزان ترکیبات فنلی (725/585 میلی‌گرم اسید گالیک در 100 میلی‌لیتر عصاره)، آنتوسیانین (392/208 میلی‌گرم در لیتر)، فعالیت آنتی‌اکسیدانی (260/84 درصد) و ویتامین ث ( 56/1292 میلی‌گرم در لیتر) مشاهده شد. نتایج نشان داد این روش می‌تواند برای استخراج ترکیبات زیست فعال در صنعت تولید فراورده‌های طبیعی به کار گرفته شود.
کلیدواژه آنتوسیانین ,ترکیبات فنلی ,روش سطح پاسخ ,زرشک ,فعالیت آنتی‌اکسیدانی ,Antioxidant Activities ,Anthocyanin ,Barberry ,Phenolic Contents ,Response Surface Methodology
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار, گروه علوم و صنایع غذایی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار, گروه علوم و صنایع غذایی, ایران, موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی, دانشیار گروه فرآوری مواد غذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، مشهد, ایران, دانشگاه شیراز, دانشکده کشاورزی, گروه علوم و صنایع غذایی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار, گروه علوم وصنایع غذایی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved