>
Fa   |   Ar   |   En
   انتقال بین‌زبانی مهارت خوانداری و راهبردهای آن: مطالعه‌ی موردی فارسی ‏آموزان فرانسوی  
   
نویسنده فهندژ سعدی رحیم ,محمدصابر خاقانی نژاد محمدصابر
منبع پژوهش نامه آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان - 1396 - دوره : 6 - شماره : 2 - صفحه:83 -100
چکیده    تعیین این که مهارت درک مطلب تا چه میزان برای موفقیت در فراگیری یک زبان حائز اهمیت است و تا چه حد به دانش واژگانی و دستوری زبان هدف بستگی دارد، به شکلی گسترده‌ مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. این پژوهش تلاشی بوده است برای تعیین این موضوع که آیا بهبود مهارت درک مطلب فارسی (به عنوان یک زبان خارجی)، پدیده‌ای است که صرفاً از راه ارتقا دانش واژگانی و دستوری زبان فارسی حاصل می‌شود و یا از طریق توانایی عمومی درک مطلب برای فراگیران آن نیز امکان‌پذیر می‌گردد. همچنین این پژوهش کوشیده است تا میزان استفاده از راهبردهای مشترک در انجام تکالیف درک مطلب فارسی و فرانسه را بررسی نماید. بدین منظور، بهبود مهارت درک مطلب و چگونگی به‌کارگیری راهبردهای آن در مورد 37 فراگیر فرانسوی سطح میانی زبان فارسی، در یک دوره ی تقریباً 4 ماهه در پاریس در موسسه ی اینالکو (مرکز ملی زبان ها و فرهنگ های شرقی) مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که مهارت درک مطلب یک قابلیت و توانایی مشترک بین‌زبانی است و نه پدیده‌ای که با توجه به ویژگی‌های دستوری/ واژگانی برای هر زبان جداگانه شکل گیرد. همچنین نتایج حاکی از آن بودند که زبان‌آموزانی که از مهارت درک مطلب مطلوب‌تری بهره می‌بردند،‌ از راهبردهای متنوع‌تر ولی مشابهی برای انجام تکالیف درک مطلب در زبان‌های متفاوت استفاده می‌کردند؛ درحالی‌که زبان‌آموزانی که درانجام تکالیف درک مطلب چندان کارآمد نبودند از راهبردهای محدودتر و متفاوتی برای درک متون به زبان‌های مختلف بهره می‌بردند.
کلیدواژه توانایی عمومی درک مطلب، راهبرد‌های درک مطلب، فارسی‌آموزان فرانسوی، رابطه بین‌زبانی مهارت درک مطلب
آدرس دانشگاه شیراز, ایران, دانشگاه شیراز, ایران
پست الکترونیکی mskhaghani@shirazu.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved