>
Fa   |   Ar   |   En
   دفاع از آزادی با استفاده از قانون طبیعی اسلامی  
   
نویسنده طالبی محمدحسین
منبع آيين حكمت - 1393 - دوره : 6 - شماره : 20 - صفحه:51 -73
چکیده    این نگارش، پس از معرفی کوتاه آموزه قانون طبیعی و ویژگی‌های آن در غرب، به حمایت محتوای این آموزه عقلی از آزادی می‌پردازد. در راستای این هدف، پس از تکیه بر مراتب سه‌گانه نفس و رصد کردن امکانات طبیعی آن، در این مقاله به تبیین فلسفی موهبت آزادی و ذکر محدودیت‌های آن از گذرگاه نظریه بدیع قانون طبیعی در اسلام پرداخته شده است.حاصل این طرح فلسفی نو درباره آزادی آن است که حقیقت موهبت آزادی اولاً ترکیبی از دو جنبه اثباتی و سلبی است و ثانیاً برهان عقلی قانون طبیعی در دین اسلام مرزهای آزادی را روشن می‌سازد. نتیجه این حکم عقلی ارزشمندی و مقدس بودن همه آزادی‌های دینی است که با متد عقل و شرع شناسایی می‌شوند. به تعبیر دیگر، در این نگارش، با دلیل عقلی اثبات می‌شود که دین اسلام (عقل و شرع) محدودکننده و قداست‌بخش آزادی‌های بشر در همه جنبه‌های فردی و اجتماعی زندگی است. با رعایت موازین دینی اسلام، آزادی موهبتی می‌شود که همه آدمیان را به سعادت جاودانه هدایت می‌کند. درمقابل، آزادی‌های مخالف دین اسلام ضد تکامل بشر، ضد ارزش و درنتیجه نامقدس‌اند و انسان‌ها را شقاوتمند می‌گردانند.
کلیدواژه قانون طبیعی ,مراتب نفس ,ماهیت آزادی ,مرزهای آزادی
آدرس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved