>
Fa   |   Ar   |   En
   جغرافیا و آمایش شهری منطقه ای   
سال:1395 - دوره:6 - شماره:18


  tick  ارایه و پیاده‌سازی یک مدل جدید برای سناریوسازی در برنامه‌ریزی‌ منطقه‌ای مورد شناسی: استان مازندران - صفحه:1-24

  tick  مدلسازی توسعه شهری و تحلیل اثر همسایگی با استفاده از تلفیق مدل اتوماسیون سلولی و روش Majority Owa - صفحه:25-36

  tick  ارزیابی و تحلیل ایمنی پارک‌های شهری مورد شناسی: شهر جهرم - صفحه:37-52

  tick  ارزیابی توان منطقه حفاظت شده قرخود برای گردشگری گسترده و متمرکز - صفحه:53-68

  tick  مکان یابی اراضی مسکونی با استفاده از روش ارزیابی چندمعیاره Topsis مورد شناسی: شهر بهبهان - صفحه:69-84

  tick  تحلیل عوامل جغرافیایی موثر بر معیشت خانوار در سکونتگاه‌های روستایی مورد شناسی: شهرستان قصرقند - صفحه:85-96

  tick  شناسایی و طراحی یک الگوی بهینه مکانیابی با تاکید بر تلفیق روش‎های داده‌‌مبنا و دانش‎مبنا در سطح تصمیم‎گیری با Gis )با تاکید بر پهنه‎بندی اقتصادی شهر تهران( - صفحه:97-118

  tick  برنامه‌ریزی راهبردی توسعه گردشگری روستایی در نواحی روستایی شهرستان ایذه مورد شناسی: روستای شیوند - صفحه:119-124

  tick  بررسی و تحلیل فضای گردشگری شهری به منظور ارایه مسیرهای ویژه گردشگری مورد شناسی: شهر کرمان - صفحه:135-152

  tick  شبیه‌سازی نقش دریای خزر بر وقوع بارش‌های منطقه‌ای در سواحل جنوبی دریای خزر - صفحه:153-168

  tick  ارایه الگوی بهینه فضای سبز شهری با توجه به شاخص‌های توسعه پایدار شهری مورد شناسی: منطقه 8 شهرداری تبریز - صفحه:169-186

  tick  تحلیلی بر رشد سریع شهرنشینی و کیفیت زندگی درکلانشهر اهواز - صفحه:187-214

  tick  ارزیابی جابجایی سلولی شاخص‌های کالبدی – اجتماعی در مناطق حاشیه نشین مورد شناسی: حاشیه نشینان شمال شهر تبریز - صفحه:215-232

  tick  سنجش ارزش‌های‌ محیطی‌ در تخمین تمایل به دریافت وام برای مقاوم‌سازی مساکن روستایی در برابر زلزله با استفاده از روش انتخاب تجربی مورد شناسی: بخش آباده ‌طشک واقع در شهرستان نی‌ریز - صفحه:233-244
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved