>
Fa   |   Ar   |   En
   جغرافیا و آمایش شهری منطقه ای   
سال:1393 - دوره:4 - شماره:12


  tick  تحلیلی بر معیارها و شاخص‌های مکان‌یابی شهرک‌‌های صنعتی با تاکید بر اصول برنامه‌ریزی فضایی و آمایش سرزمین در ایران - صفحه:1-12

  tick  بررسی میزان رضایت حاشیه نشینان از عملکرد مدیریت شهری و نقش آنان در توسعه فضایی و کالبدی حاشیه شهر بابل - صفحه:13-32

  tick  مدلسازی مکان بهینه استقرار پانل‎های خورشیدی در پشت‎بام ساختمان‎ها با استفاده از Gis‎؛ مورد شناسی: حد واسط خیابان وصال تا خیابان قدس شهر تهران - صفحه:33-50

  tick  نقش سرمایه اجتماعی بر مشارکت ساکنان در نوسازی بافت فرسوده شهری مورد شناسی: بافت فرسوده شهر اردبیل - صفحه:51-66

  tick  سنجش توزیع فضایی بازارهای روز و مکان‌یابی بهینه آنها در شهر خرم‌آباد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی - صفحه:67-88

  tick  رتبه‌بندی شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی بر اساس زیرساخت‌های گردشگری شهری با روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره - صفحه:89-112

  tick  ارزیابی ترجیحی شهروندان نسبت به پارک های شهری نورآباد بر اساس رویکردهای جغرافیایی (اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی) - صفحه:113-134

  tick  سنجش میزان رضایتمندی ساکنان از کیفیت سکونتی مسکن مهر مورد شناسی: مهرشهر زاهدان - صفحه:135-150

  tick  ارزیابی عملکرد اجتماعی، فرهنگی طرح تجهیز و نوسازی و یکپارچه سازی اراضی شالیزاری مورد شناسی: دهستان قره طغان شهرستان نکا - صفحه:151-168

  tick  ارزیابی و مکان‌یابی فضای سبز شهری مورد شناسی: منطقه 11 شهر تهران - صفحه:169-186
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved