>
Fa   |   Ar   |   En
   جغرافیا و آمایش شهری منطقه ای   
سال:1393 - دوره:4 - شماره:11


  tick  تحلیل کیفی و مکانی مراکز اقامتی شهر شیراز جهت توسعه گردشگری (با تاکید بر هتل ها ) - صفحه:1-13

  tick  سنجش میزان سرمایه اجتماعی، مشارکت و توسعه پایدار شهری مورد شناسی؛ منطقه سه کلانشهر زاهدان - صفحه:15-30

  tick  کنش جمعی، توسعه اجتماعات محلی و نقش آن‌ها در کاهش فقر شهری مورد شناسی: نعمت-آباد تهران - صفحه:31-48

  tick  سنجش ارزش‏های محیطی اثرگذار بر رضایتمندی از محل سکونت، مورد شناسی: محدوده معالی‏آباد شیراز - صفحه:49-66

  tick  برنامه‌ریزی منطقه ای بر مبنای سناریو با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی مورد شناسی: تعاون روستایی شهرستان‌های رستم و نورآباد ممسنی - صفحه:67-84

  tick  طیف بندی و سنجش فضایی آسیب فیزیکی – اجتماعی شهرها در برابر زلزله با بکارگیری تکنیکVikor و Gis ؛ مورد شناسی شهر یزد - صفحه:85-103

  tick  بررسی نقش نظام مدیریت و برنامه ریزی در سازماندهی فضایی جمعیت و فعالیت در منطقه کلانشهری تهران - صفحه:105-126

  tick  مکانیابی فضاهای چند منظوره با هدف مدیریت بحران بعد از زلزله مورد شناسی: بافت فرسوده شهر شوشتر - صفحه:127-140
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved