>
Fa   |   Ar   |   En
   جغرافیا و آمایش شهری منطقه ای   
سال:1395 - دوره:6 - شماره:21


  tick  درآمدی بر عوامل موثر در مکان‌گزینی افراد در فرایند اصالت‌بخشی بافت‌های فرسودۀ شهری مورد شناسی: محلۀ مفت‌آباد‌ تهران - صفحه:1-18

  tick  ارزیابی نحوۀ تاثیر بازارچۀ مرزی بر روند توسعۀ کالبدی شهر مورد شناسی: بازارچۀ مرزی یزدان در شهر حاجی‌آباد - صفحه:19-32

  tick  بررسی تاثیر گسترش مناطق شهری بر کمّیت و کیفیت آب رودخانۀ بالوخلوچای اردبیل - صفحه:33-46

  tick  ارزیابی توان اکولوژیکی شهرستان ارومیه جهت توسعۀ شهری با استفاده از Anp و Gis - صفحه:47-62

  tick  ارزیابی توانمندی‌های ژئومورفوتوریسمی لندفرم‌ها براساس روش پرالونگ مورد شناسی: استان زنجان - صفحه:63-76

  tick  بررسی بافت فرسوده شهری با رویکرد توسعه گردشگری مورد شناسی: محله درب شازده واقع در منطقه 8 شیراز - صفحه:77-94

  tick  سطح بندی و تحلیل تطبیقی درجه توسعه یافتگی مورد شناسی: شهرستان‌های استان کرمانشاه - صفحه:95-112

  tick  بهسازی بافت فرسوده شهری با رویکرد پایداری اجتماعی مورد شناسی: محله دریادل شهر مشهد - صفحه:113-124

  tick  پهنه‌بندی آسیب‌پذیری مناطق شهری در برابر زلزله با استفاده از تکنیک Wlc وOwa مورد شناسی: منطقه 7 تهران - صفحه:125-138

  tick  ارتقاء کیفیت فضایی پارک های شهری به منظور افزایش بهره وری اجتماعی و پیشگیری جرائم ناهنجاری مورد شناسی: پارک ملت شهر ایلام - صفحه:139-152

  tick  تحلیل شاخص‌های حکمروایی خوب شهری در راستای استراتژی توسعۀ شهری مورد شناسی: محدودۀ بافت فرسودۀ شهر کرمان - صفحه:153-170

  tick  به‌کارگیری روش هدانیک در ارزش‌گذاری واحدهای مسکونی مورد شناسی: محلۀ باغ صبا در منطقۀ 7 تهران - صفحه:171-186

  tick  تحلیل کارکردهای خانه‌های نوساز روستایی مورد شناسی: روستای پل بابا‌حسین - صفحه:187-202

  tick  تحلیل فضایی روابط الگوهای پیوند از دور با دمای ماهانۀ شمال غرب ایران - صفحه:203-214
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved