>
Fa   |   Ar   |   En
   مصرف کننده‌های فضاهای فرهنگی بررسی تطبیقی زنان شاغل و خانه‌دار تهرانی  
   
نویسنده منادی مرتضی
منبع مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان - 1392 - دوره : 11 - شماره : 2 - صفحه:133 -144
چکیده    در پی پژوهشی با هدف شناخت استفاده از فضاهای فرهنگی اعم از مکان‌ها (سینما، موزه و غیره) و کالاهای فرهنگی (کتاب، تلویزیون و غیره) توسط زنان شاغل و خانه‌دار و مقایسه بین آن‌ها به روش کیفی و با ابزار مصاحبه و سپس تجزیه و تحلیل محتوای متن مصاحبه‌ها، نتایج تعمق‌پذیری به‌دست آمد؛ اولاً، زنان فضاهای فرهنگی را به طور یکسان مصرف نکرده‌اند. ثانیاً، زنان شاغل کمی بیش‌تر از زنان خانه‌دار به سینما می‌روند. ضمن اینکه کلاً زنان کم به موزه و تیاتر می‌روند، ولی تقریباً به یک اندازه از این مکان‌ها بهره می‌برند. زنان خانه‌دار کمی بیش‌تر از زنان شاغل تلویزیون می‌بینند، زیرا آن‌ها فرصت بیش‌تری دارند. زنان به یک اندازه ماهواره تماشا می‌کنند، ولی زنان شاغل به‌رغم اینکه کار می‌کنند و کار خانه را نیز به عهده دارند، کمی بیش‌تر از زنان خانه‌دار مطالعه می‌کنند. هر دو دسته خیلی موسیقی گوش می‌کنند و در نهایت همه زنان در استفاده از مکان‌های فرهنگی (به دلایل اقتصادی یا کمبود وقت) کم‌تر از وسایل فرهنگی استفاده می‌کنند.
کلیدواژه فضاهای فرهنگی ,مکان‌های فرهنگی ,وسایل فرهنگی ,سرمایه‌های فرهنگی ,زنان شاغل و زنان خانه‌دار
آدرس دانشگاه الزهرا (س), ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved