>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تجربه دبیران زن از ایفای هم‌زمان نقش کار- خانواده و تاثیر آن برچگونگی تدریس آن‌ها  
   
نویسنده عطاران محمد ,منصوریان یزدان ,کرد مژگان
منبع مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان - 1391 - دوره : 10 - شماره : 1 - صفحه:125 -148
چکیده    چکیده پژوهش حاضر راجع به تجربه‌های دبیران زن از ایفای هم‌زمان نقش کار- خانواده و چگونگی تدریس آن‌ها در این موقعیت است. این پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی انجام شد. نمونه پژوهش 20 دبیر زن بودند که با استفاده از شیوه نمونه‌گیری هدفمند از میان دبیران زن متاهل و دارای فرزند انتخاب شدند که سابقه تدریس بیشتر از 5 سال داشتند و در مقطع متوسطه شهرستان ایذه تدریس می‌کردند. نتایج نشان داد که دبیران زن فشارها و دوگانگی‌های زیادی را در موقعیت ایفای همزمان نقش کار -خانواده تحمل می‌کنند. آن‌ها در این وضعیت درجه‌های متفاوتی از تعارض، فشار و احساس شکست و ناکامی در نقش را تجربه می‌کنند. مشارکت نکردن همسران این زنان در انجام‌دادن کارهای خانگی یکی از عوامل زمینه‌ای قوی در به وجود آمدن این فشارها و دوگانگی‌ها در آن‌ها است. تجربه‌های منحصر به فرد زندگی دبیران زن نیز در دو مقوله تدریس غیر موثر و انتخاب شغل دبیری خلاصه می‌شود. دبیران زن به دلیل فشارها و تعارض‌هایی که در این موقعیت تجربه می‌کنند، راهبردهایی را برای کنترل وضعیت خود انتخاب می‌کنند که این راهبردها پیامدهایی منفی در تدریس آن‌ها و در نهایت، بر یادگیری دانش آموزان بر جای می‌گذارد. شرایط پذیرش شغل دبیری(ارتباط نداشتن با مردان، نیاز اقتصادی و انجام‌دادن بهتر نقش‌های خانگی) توسط زنان شرکت کننده در این پژوهش یکی از عوامل زمینه‌ای در به وجود آمدن چنین سهل‌انگاری‌هایی در تدریس از طرف دبیران است. وجود این عوامل زمینه‌ای و دوگانگی‌های نقش، تدریس غیر‌موثر این دبیران را باعث شده است.
کلیدواژه نقش کا‌ر- خانواده ,تدریس ,دبیران زن ,تعارض نقش ,فشار نقش ,شکست نقش ,تدریس غیر موثر
آدرس
پست الکترونیکی kord.1990@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved