>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی گرایش زنان به جراحی زیبایی در شهر تهران  
   
نویسنده توسلی غلامعباس ,مدیری فاطمه
منبع مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان - 1391 - دوره : 10 - شماره : 1 - صفحه:61 -80
چکیده    چکیدههدف از این پژوهش بررسی شیوع جراحی زیبایی در زنان تهرانی و عوامل موثر در تمایل این زنان به جراحی‌های مذکور بود. در این پژوهش به شیوه پیمایش و با ابزار پرسشنامه 426زن تهرانی بررسی شد و یافته‌های آن نشان داد که حدود 15 درصد از زنان بررسی شده از جراحی زیبایی استفاده کرده‌اند. این زنان عمدتاً زیر 35 سال، مجرد، با تحصیلات کارشناسی و از طبقه متوسط بوده‌اند. بیشترین انگیزه‌ در تمایل زنان به این جراحی‌ها، کسب زیبایی به عنوان عاملی برای ارتقا اعتماد به نفس معرفی شده است. این تمایل از طرفی متاثر از خصوصیات فردی و از طرف دیگر تحت تاثیر الزام‌های خارجی است، به طوری که در افراد مجرد، افراد با تحصیلات بالاتر، افراد دارای تصویر منفی از بدن1 خویش و افراد با اعتماد به نفس پایین‌تر بیشتر بوده و همچنین خانواده، دوستان، فامیل، همسر، پزشکان، ماهواره و تلویزیون به ترتیب در ایجاد این تمایل موثرهستند، ولیکن تمایل زنان به جراحی زیبایی با سن، اشتغال، پایگاه طبقاتی، رضایتمندی از زندگی و باورها و گرایش‌های دینی بی‌ارتباط است.
کلیدواژه جراحی زیبایی ,زنان ,مدرنیته ,جامعه شناسی بدن
آدرس
پست الکترونیکی fateme.modiri@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved