>
Fa   |   Ar   |   En
   نگاهی جامعه‌شناختی به زنانه شدن عرصه هنر  
   
نویسنده شریعتی سارا ,راود راد اعظم
منبع مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان - 1389 - دوره : 8 - شماره : 4 - صفحه:7 -28
چکیده    چکیدههدف از این مقاله، مطالعه نسبت بین هنر و زنان در تاریخ و تحول این نسبت در آغاز قرن بیست و یکم، با استفاده از نظریه وارثان پی‌یر بوردیو است. این مقاله از دو بخش تشکیل شده است: بخش اول به سیری تاریخی درباره زن در تاریخ هنر و زنانه شدن میدان هنر اختصاص دارد و نشان می‌دهد که چگونه با تحولات اجتماعی، حضور زنان در عرصه هنر روز به روز پررنگ‌تر شده است؛ بخش دوم با استفاده از یافته‌های یک پژوهش میدانی نشان می‌دهد که عواملی همچون خانواده، طبقه اجتماعی ،آموزش و کارفرما تا چه حد در افزایش نقش زنان در عرصه فرهنگ و هنر تعیین کننده هستند. در حالی‌که از مهم‌ترین پرسش‌های تاریخ هنر، غیبت زنان در میان هنرمندان بزرگ است، تصرف میدان هنر در آغاز این قرن از جانب زنان، نشانه آن است که شرایط تاریخی نامساعد ( نابرابری حقوق مدنی) و عوامل اجتماعی‌ای چون ممنوعیت آموزش هنری زنان، می‌توانند به‌عنوان مهم‌ترین دلایل غیبت زنان در تاریخ هنر محسوب شوند.
کلیدواژه جامعه شناسی هنر ,بوردیو ,زنان هنرمند ,نقّاشی
آدرس
پست الکترونیکی ravadrad@ut.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved